Kirje aluevaltuustoille: Vammaisten tulkkauspalvelut kuntoon

Useat järjestöt ja tulkkikoulutuksen järjestäjät ovat yhdessä lähettäneet vetoomuksen hyvinvointialueiden päättäjille ja vammaisneuvostoille.

Soteuudistus muuttaa maamme tulkkauspalvelujen järjestämistapaa, ja hyvinvointialueiden on järjestettävä vammaisten tulkkauspalvelut alueen tarjoamissa palveluissa. Viranomaisten vastuulla oleva tulkkaus tarjotaan mm. asiakas- ja potilaslakien sekä hallintolain perusteella. Kirjelmässä (13.4.2022) vedotaan, että vammaisten tulkkauspalvelut järjestettäisiin nykytilannetta paremmin.

Tämän hetken kokemusten mukaan viranomaisten tulkkausvastuu jää pääosin tunnistamatta. Esimerkiksi oikeusministeriön julkaiseman viittomakielibarometrin mukaan kuuroista vastaajista vain 13 % sai viranomaisen kanssa asioidessaan tulkkauksen viranomaisen järjestämänä. Myös puhevammaisilla ja huonokuuloisilla on ollut ongelmia tulkkauspalvelun saatavuuden kanssa.

Mahdollisuus muutokseen kohti parempaa

Nyt on mahdollisuus korjata vanhoja epäkohtia. Oikeus kieleen ja kommunikointiin turvaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Tämän turvaaminen on myös hyvinvointialueen tehtävä. Kun tulkkaus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden, on se sekä kustannustehokasta että säästää kaikkien osapuolien aikaa ja vaivaa.

Hyvinvointialueilla tehdään parhaillaan suunnitelmia ja hankintoja. Allekirjoittaneet toivovat, että vammaisten tulkkauspalvelut hankitaan puhuttujen kielten tulkkauspalveluiden rinnalla omana tarkkaan mietittynä kokonaisuutenaan. Sitä ei voi hankkia osana puhuttujen kielten tulkkauspalvelua yhtenä ns. erityisryhmien tulkkauspalveluna niin, että ajatellaan yhden tulkkifirman pystyvän tarjoamaan sekä jotakin puhuttua kieltä että erityisryhmien tulkkausta.

Kirjeen ovat yhdessä allekirjoittaneet:

Autismiliitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto ry
Kieliasiantuntijat ry
Kuuloliitto ry
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry
Kuurojen Liitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Kuurosokeat ry
Tulkkikoulutuksen edustajat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu