Adressi kuurojen tulkkien asemasta luovutettiin Kelalle

Adressin mukaan kuuroja tulkkeja syrjitään, ja nykytilanne on kestämätön myös kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden näkökulmasta.

Kuurojen Liitto ry, Suomen Kuurosokeat ry, Kieliasiantuntijat ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Finlandssvenska Teckenspråkiga rf sekä kuurot tulkit ja heidän työnantajansa käynnistivät helmikuussa adressin kuurojen tulkkien asemasta Kelan tulkkauspalveluissa.

Taustalla on kuurojen tulkkien ja palveluntuottajien sekä tulkkikoulutuksen järjestäjien kanssa käyty keskustelu siitä, että syksystä 2021 alkaen Kelan välityskeskus on vähentänyt kuurojen tulkkien saamia tulkkaustoimeksiantoja.

Adressi keräsi 748 allekirjoitusta, ja se on 8.4.2022 luovutettu Kelalle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle, Ihmisoikeuskeskukselle ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Luovutuksen yhteydessä allekirjoittajat pyysivät korjausta tilanteeseen, jotta erityisesti kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset asiakkaat saisivat heille subjektiivisena oikeutena kuuluvan tulkkauspalvelun edelleen yhtä laaja-alaisesti kuin aiemmin. Kyse on myös oikeudesta harjoittaa sitä ammattia, johon on valmistunut – kuuroilla tulkeilla tulee olla oikeus tehdä yhdenvertaisesti työtänsä.