Tue viittomakielistä aluetyötä

Saako kuuro apua silloin, kun hän sitä kipeimmin tarvitsee?

Masennus on Suomen merkittävimpiä kansanterveydellisiä ongelmia. Siihen sairastuu joka viides suomalainen jossain vaiheessa elämäänsä. Osa sairastuneista on kuuroja – henkilöitä, joiden yksilölliseen hoitamiseen tarvitaan mielenterveys- ja terapiapalveluja viittomakielellä.

Jokainen tulee parhaiten ymmärretyksi omalla kielellään

Valitettavasti terveydenhuollon ammattilaisilla on usein hyvin puutteelliset tiedot kuurojen kulttuurin ja viittomakielten ominaispiirteistä. Siksi kuuroille harvoin tarjotaan perusterveydenhuollosta sellaista tukea tai hoitoa, jota hän todellisuudessa tarvitsisi. Liian useasti nämä puutteelliset tiedot johtavat myös väärinymmärryksiin ja hoitovirheisiin.

Tällaisissa tilanteissa Kuurojen Liiton viittomakielinen aluetyöntekijä on usein pelastus – ei vain kuuroille itselleen, vaan myös heidän kanssaan toimiville hoitajille, lääkäreille ja virkamiehille.

Aluetyön neuvontapalvelujen avulla kavennetaan kuilua viittomakielisen vähemmistön ja kuulevan valtaväestön välillä

Viittomakielinen palveluohjaus ja neuvonta ovat kuurojen liiton tärkeimpiä työmuotoja. Kuulevien ehdoilla rakennetut palvelut ovat monille kuuroille liian vaikeita, tai jopa saavuttamattomia. Monelle kuulevalle esimerkiksi päivystävät kriisipuhelimet ovat itsestäänselvyys, mutta sellaisesta ei ole apua kuurolle.

Ilman Kuurojen Liiton aluetyöntekijän asiantuntijuutta emme olisi löytäneet kuurolle asiakkaallemme viittomakielistä keskustelutukea. Sen positiivinen vaikutus mielenterveyskuntoutukselle oli ilmeinen.

– kuuroa hoitanut psykiatri

Kuurojen Liiton aluetyöntekijän tuki oli korvaamattoman arvokas silloin, kun emme itse tienneet miten meidän kuuluisi menetellä…

– kuuro aviopari

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi!

Kuukausilahjoittajana olet tärkeä tuki työmme jatkuvuudelle.