Rahankeräyslupa, verkkolahjoitusten käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Rahankeräysluvat

Kuurojen Liitto ry:n keräyslupa Manner-Suomeen

Poliisihallitus, Arpajaishallinto RA/2022/197 (myönnetty 11.2.2022).
Keräyslupa on voimassa toistaiseksi. Toimeenpanoalue Manner-Suomi.

Keräysvaroilla tuetaan toimintaa, jolla pyritään parantamaan kaiken ikäisten viittomakielisten yhdenvertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien toteutumista. Tätä tehdään viittomakielisen palveluneuvonnan, leiri-, kurssi- ja muun vertaistukitoiminnan, viestinnän, materiaalituotannon ja oikeuksienvalvonnan avulla. Keräysvaroilla tuetaan lisäksi alueellista yhdistystoimintaa, viittomakielen ja viittomakielisen kulttuurin ylläpitämiseen, kehittämiseen ja säilyttämiseen pyrkivää toimintaa, sekä Kuurojen Liiton kohdemaissa tehtävää kehitysyhteistyötä. Keräysvaroja voidaan ohjata myös humanitaariseen apuun aseellisten tai muiden konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien vuoksi hädässä oleville kuuroille, viittomakielisille ja heidän läheisilleen sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Kuurojen Liitto ry:n keräyslupa Ahvenanmaalle

Ålands landskapsregering ÅLR 2021/10482 (myönnetty 15.12.2021).
Keräysaika 1.1.‒31.12.2022. Toimeenpanoalue Ahvenanmaa.

Ålands landskapsregering ÅLR 2022/9194 (myönnetty 14.11.2022).
Keräysaika 1.1.‒31.12.2023. Toimeenpanoalue Ahvenanmaa.

Verkkopalvelun käyttöehdot

 • Verkkopalvelu rekisteröi kirjaukset, verkkotunnukset ja tehdyt lahjoitukset lahjoittajan nimiin ilman erillistä pyyntöä.
 • Verkkopalvelu ei vastaa lahjoittajan / tilaajan antamien tietojen oikeellisuudesta tai tietosisällön toimivuudesta.
 • Verkkopalvelu ei takaa palvelun häiriötöntä toimintaa. Esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen.
 • Verkkopalvelu ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta lahjoittajan / tilaajan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta.
 • Verkkopalvelu ei ole velvollinen korvaamaan luonnonmullistusten aiheuttamia katkoksia (Force Majeure).
 • Kuurojen Liitto ry:llä on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai sen osa, jos se on tarpeellista. Tällöin pyritään siihen, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.
 • Kuurojen Liitto ry:llä on oikeus muuttaa palvelun tarjontaa, sisältöä ja hinnoittelua.
 • Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Kuurojen Liitto ry:n nimenomaista kirjallista lupaa, oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää Kuurojen Liitto ry:n verkkopalvelusta saamaansa aineistoa.
 • Verkkopalvelu sitoutuu säilyttämään palvelun tietoturvallisena.
 • Verkkopalvelulla on oikeus luovuttaa kaikki asiakasta koskevat tiedot viranomaisille virallista pyyntöä vastaan, mikäli kyseinen taho on siihen oikeutettu.
 • Lahjoittaja sitoutuu käyttämään Kuurojen Liitto ry:n verkkopalvelua toimitusehdoissa mainituin ehdoin

Kuurojen Liiton verkkopalvelun toimivuudesta vastaa Trimedia Oy

 

Verkkolahjoittaminen

Verkkopankit ja mobiililompakot

Verkkolahjoittamisen maksuvälittäjänä toimii verkkopankki- ja mobiililompakoiden osalta Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Lahjoituksen maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Verkkopankit: Nordea, OP, Danske Bank, POP Pankki, Aktia, Säästöpankki, OmaSp, S-Pankki, Handelsbanken ja Ålandsbanken.
Lompakkopalvelut: MobilePay, Masterpass, Pivo ja Siirto.

Luottokortit

Luottokorttimaksuissa maksunvälittäjänä toimii Stripe. Stripe on turvallinen ja helppo maksutapa. Maksu tapahtuu verkkokaupan sivuilla suoraan eikä sinua ohjata toiseen palveluun. Kun maksat Stripen tarjoamilla luottokorttimaksuilla, hyväksyt Stripen ehdot, jotka löydät täältä.

Luottokortit: Visa, MasterCard ja American Express

Kuurojen Liiton lahjoittajarekisteri
Tietosuojaseloste

Päivitetty 15.1.2020

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja Suomen henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Kuurojen Liitto ry (Y-tunnus 0213564-6)
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
p. 09 580 31 (vaihde)
www.kuurojenliitto.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eija Tiainen, varainhankintavastaava
Kuurojen Liitto ry, PL 57, 00401 HELSINKI
p. 09 5803 421 tai eija.tiainen@kuurojenliitto.fi
lahjoitukset@kuurojenliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Kuurojen Liiton lahjoittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lahjoittajarekisterin tarkoituksena on lahjoittajasuhteen ylläpito ja kehittäminen. Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys lahjoittajasuhteen hoitamisessa.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittajasuhde, joka astuu voimaan lahjoituksen tekemisestä, joko tilisiirron-, puhelimen, tekstiviestin- tai verkon kautta.

Lahjoittajarekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Lahjoittajan tunnistaminen.
 • Lahjoittajatietojen päivitys.
 • Lahjoitushistorian seuranta.
 • Lahjoittajatietojen analysointi, segmentointi, profilointi ja tilastointi.
 • Lahjoittajapalveluiden tuki- ja neuvonta sekä hallinta.
 • Lahjoittamiseen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoito ja kehittäminen sekä yhteydenottohistorian hallinta.
 • Lahjoittajaviestintä lahjoitusvarojen tarpeesta ja niiden käytöstä.
 • Markkinointi, lahjoituspyynnöt ja tapahtumakutsut suora- ja digimarkkinoinnin avulla.
 • Markkina- ja/tai mielipidetutkimukset.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien markkinointi-, etämyynti ja markkina- sekä mielipidetutkimukset. Kolmannet osapuolet voivat olla mainostoimistoja, painotaloja, postituspalveluyrityksiä tai vastaavia yhteistyökumppaneita, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa Kuurojen Liiton käyttötarkoituksen kanssa. Toimittaessa kolmansien tahojen kanssa laaditaan tarvittavat sopimukset henkilötietojen käsittelyä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Lahjoittajista voidaan käsitellä seuraavia tietoja

Yksilöintitiedot

 • Nimitiedot
 • Sukupuoli
 • Yhteystiedot
  • Postiosoite (vakinainen kotimainen osoite)
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite (käytetään lahjoittajaviestintään, vain jos henkilö on siihen luvan antanut)
 • Äidinkieli

Asiakkuuteen ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot

 • Asiakasnumero
 • Osoitepäivitystieto
 • Osoitelähde
 • Lahjoitusluokka (mm. kerta- tai kuukausilahjoittaja) ja pääasiallinen lahjoitustapa
 • Sähköiset palvelut (uutiskirjeen tilaus)
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot
 • Henkilön omat ilmoitukset lahjoittamiseen tai lahjoittajasuhteeseen liittyen.

Lahjoittamiseen liittyvät tiedot

 • Lahjoitushistoria
 • Profilointi
 • Kampanja- ja yhteydenottotiedot
 • Lahjoitushistoriaan perustuva lahjoittajaluokitus

Lahjoittajien henkilötietoja säilytetään, kunnes viimeisestä lahjoituksesta on kulunut viisi vuotta.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koottu Kuurojen Liiton varainhankintakampanjoihin osallistuneiden luonnollisten henkilöiden tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää väestötietojärjestelmästä, Postin tai muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Tiedot saadaan asiakassuhteen alkaessa kolmannen osapuolen markkinointirekisteristä, kun rekisteröity on osallistunut rekisterin pitäjän kampanjaan. Tiedot voidaan saada myös suoraan henkilöltä itseltään asiakassuhteen alkaessa tai sen aikana, joko puhelimitse tai kun henkilö syöttää tietonsa vapaaehtoisesti sähköisen lomakkeen kautta tehdessään kertalahjoituksen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Kampanjapostitusten tai markkina- ja mielipidetutkimusten yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää tiedon käsittelijänä toimivalle yhteistyökumppanille.

Uutiskirjeen lähetyksen yhteydessä nimi ja sähköpostitietoja voidaan siirtää uutiskirjepalvelutuottajana toimivalle yhteistyökumppanille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kuurojen Liitto ei luovuta tai siirrä rekisteritietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat suojattu ulkoiselta tunkeutumiselta palomuurilaitteistolla, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi vain he, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset sekä salasanat.

Www-palvelimella on väliaikainen rekisteri Internetin kautta tulleista tukijoista. Tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

Manuaalinen aineisto tuhotaan tietojen tallennuksen jälkeen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tarkistusoikeus on maksuton kerran vuodessa, muuten peritään tarkistuksesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.

Tarkistuspyyntö tai korjausvaatimus tulee esittää kirjallisesti sähköpostitse tai kirjeitse Kuurojen Liiton varainhankintaan (yhteystiedot tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2). Vaatimuksen voi esittää myös suullisesti, jos kyseessä on selvä ja yksinkertainen virhe. Rekisterinpitäjä sitoutuu käsittelemään korjausvaatimukset EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Henkilötiedot voidaan poistaa rekisteristä asiakkaan tai hänen edunvalvojan erillisestä pyynnöstä. Sähköinen ”Muutokset lahjoittajarekisteriin” -lomake löytyy Kuurojen liiton verkkosivuilta osoitteesta: https://kuurojenliitto.fi/lahjoita/muutokset-lahjoittajarekisteriin/