Laura Pajunen ja Markku Jokinen

Valtioneuvosto perusti työryhmän viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin käynnistämiseksi

Valtioneuvoston kanslia on 26.10.2022 asettanut työryhmän valmistelemaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista valtiollisen sovintoprosessin käynnistämistä kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa.

Työryhmän tehtävänä on valmistella 1) valtiollisen totuus- ja sovintoprosessin käynnistämistä ja 2) selvittää totuus- ja sovintoprosessin aikana mahdollisesti tarvittavan psykososiaalisen tuen tarve ja toteutusmalli. Työryhmän on lisäksi määrä tehdä ehdotus komission asettamisesta.

Kuurojen Liitosta työryhmässä on mukana toiminnanjohtaja Markku Jokinen ja johtaja Laura Pajunen.

– Olemme ilahtuneita ja tyytyväisiä siitä, että prosessi etenee ja valtioneuvosto on perustanut työryhmän valmistelemaan kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessia. On hyvin tärkeää, että prosessi on nyt nimetty totuus- ja sovintoprosessiksi – tämä on yksi merkittävä edistysaskel jo sinällään. Työryhmän kokoonpano on laajasti osallistava ja siinä on viittomakielisiä edustajia eri taustaorganisaatioista, mikä on keskeistä jotta suunnitteluvaihe voi täyttää tavoitteensa. Uskomme, että yhteistyö käynnistyy hyvin eri ministeriöiden ja järjestöjen välillä, kertoo Laura Pajunen.

– Työryhmälle on asetettu kolme tehtävää: totuus- ja sovintoprosessin mallin, psykososiaalisen tuen ja komission tai yhteistyöelimen asettamisen selvittäminen. Aikaa on yhteensä kahdeksan kuukautta. Työtä on siis paljon ja toivottavasti työryhmä onnistuu selvittämään kaikki nämä kolme tehtäväänsä aikaraamien puitteissa. Olemme hyvin kiitollisia siitä laajasta tuesta, jota viittomakielinen yhteisö on prosessia kohtaan osoittanut ja tulemme jatkossakin tiedottamaan säännöllisesti prosessin etenemisestä sekä keskustelemaan tärkeistä prosessia koskevista asioista yhdessä yhteisön kanssa.

Lisätietoja ryhmästä ja sen muista jäsenistä oheisesta linkistä.