Kesto: 07:02
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Uusi vammaispalvelulaki vahvistaa oikeutta viittomakielen kotiopetukseen

Vammaislainsäädännön uudistamistyötä on tehty yli vuosikymmen. Eduskunnan täysistunnossa 1.3.2023 hyväksyttiin vihdoin uusi vammaispalvelulaki. Laki tuo ilonaiheita kuuroille ja kuulovammaisille lapsille sekä heidän perheilleen, sillä laki vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan saada viittomakielen kotiopetusta.

Uusi laki tulee voimaan lokakuun alussa 2023. ​Vammaispalvelulain tavoitteena on vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja yhteiskuntaan osallistumisen lisääminen. Lisäksi lain tarkoituksena on turvata yksilöllisen tarpeen ja edun mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Kuurojen Liiton näkökulmasta vammaispalvelulain kriittisin kysymys on ollut se, että kuurojen ja kuulovammaisten lasten sekä heidän perheidensä mahdollisuus saada viittomakielen kotiopetusta on vahvistettava subjektiiviseksi oikeudeksi.

Laista on myös esitetty paljon kritiikkiä muun muassa eri järjestöjen toimesta, eivätkä kaikki vammaisryhmät ole tyytyväisiä siihen.

Mitä Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund ajattelee laista ja sen vaikutuksesta kuuroihin ja viittomakielisiin? Katso uutisvideomme aiheesta. Video on tekstitetty suomeksi.