Kesto: 2:15
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kysely valtioneuvoston verkkosivujen saavutettavuudesta

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Wilma Hultin ja Shira Lönn tekevät selvitystä verkkosivujen saavutettavuudesta viittomakielisten näkökulmasta.

Edit 2.12: Vastausaikaa on jatkettu pe 4.12. asti.

Kyselyn saate:

”Teemme kyselyä valtioneuvoston ja valtioneuvoston kanslian verkkosivujen saavutettavuudesta viittomakieltä käyttäville henkilöille. Opiskelemme Diakonia-ammattikorkeakoulussa viittomakielen tulkeiksi ja toteutamme kyselyn osana projektiopintoja.

Kyselyn tavoitteena on selvittää, kuinka suositus viittomakielten käytöstä toteutuu valtioneuvoston kanslian viestinnässä. Suosituksessa todetaan mm. että suositus viittomakielten käytöstä asettaa ministeriöille yhtenäiset kriteerit viittomakielten käytölle viestinnässä. Suositus täydentää jo olemassa olevia valtioneuvoston viestintäsuosituksia, ja se koskee suomalaista sekä suomenruotsalaista viittomakieltä. Lisätietoa suosituksesta oheisesta linkistä

Olemme kääntäneet kysymykset suomalaiselle viittomakielelle yhteistyössä viittomakielen lehtorin kanssa. Jokaisella vastauksella on suuri merkitys ja vastaamalla kyselyyn pääset vaikuttamaan valtioneuvoston viittomakielisten sisältöjen kehittämiseen. Kyselytutkimuksen vastauksia käytetään kehittämistyöhön ja vastaukset tuhotaan heti niiden purkamisen jälkeen.

Kysymykset on laadittu suomeksi sekä suomalaisella viittomakielellä. Voit itse valita kyselyn kielen. Vastaathan kyselyyn viimeistään 30.11.2020. Kiitos kun osallistut tärkeän asian kehittämiseen.”

Linkit kyselyyn ohessa.