Asiakas haki mukautusta tilanteisiin, joissa olisi tarvittu kirjoitustulkkausta puhutusta suomesta kirjoitetuksi englanniksi.

Hallinto-oikeus: Kela syrji kuuroa asiakasta evätessään kohtuullisen mukautuksen tulkkauspalvelussa

Kuuro, tulkkauspalveluun oikeutettu henkilö, haki Kelalta muutosta tulkkauspalvelunsa sisältöön yhdenvertaisuuslain mukaisena kohtuullisena mukautuksena. Tarve mukautukselle liittyi vertaistukitoiminnan tapaamisiin, joissa olisi tarvittu kirjoitustulkkausta puhutusta suomesta kirjoitetuksi englanniksi. Kela epäsi mukautuksen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vei vuonna 2018 asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaistavaksi, joka katsoi Kelan syrjineen kuulovammaista henkilöä. Kela valitti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja katsoi, että Kela on menetellyt syrjinnän kiellon vastaisesti.

Asian käsittelyn aikana Kela esitti tulkinnan, että tulkkauspalvelulaki ei antaisi toimivaltaa Kelalle järjestää tulkkauspalvelua yhdeltä puhutulta kieleltä toiselle puhutulle kielelle kirjoitettuna. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella olisi katsottava, että Kela olisi ylittänyt toimivaltansa, jos se olisi järjestänyt asianomistajalle kohtuullisena mukautuksena tulkkauspalvelua.

Hallinto-oikeus totesi myös, että kohtuullinen mukautus on määritelmänsä mukaisesti tapauskohtaisesti tehtävä mukautus, jolla pyritään vastaamaan tietyn vammaisen henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Mukauttaminen yksittäisessä konkreettisessa tilanteessa ei siten tarkoita yleistä linjausta kohtuullisten mukautusten myöntämisessä. Kela ei myöskään ollut osoittanut, että kirjoitustulkin järjestäminen asianomistajan pyytämällä tavalla olisi ollut Kelalle tosiasiassa mahdotonta tai aiheuttanut sille suhteettoman rasitteen.

Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.