Kesto: 01:09
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Avoin kirje Opetushallitukselle viittomakielten oppimateriaalin puutteesta

Viittomakielten lautakunta on vakavasti huolissaan viittomakielisten oppilaiden tosiasiallisesta mahdollisuudesta opiskella äidinkieltään.

Viittomakielten lautakunta on 9.4.2021 lähettänyt Opetushallitukselle avoimen kirjeen, jossa se nostaa esille suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen opetusmateriaalin puuttumisen. Peruskouluissa oppiaineen viittomakieli ja kirjallisuus opetuksen käytössä ei ole ainoataan opetussuunnitelman mukaisesti laadittua oppikirjaa, eikä tarjolla ole mitään muutakaan valmista, viittomakielen kouluopetukseen soveltuvaa materiaalia. Kirjeessä nostetaan esille myös kaksi Opetushallituksen käynnistämää, suomalaista viittomakieltä koskevaa projektia, jotka ovat jääneet kesken.

Lautakunta ehdottaa, että Opetushallitus aloittaisi opetusmateriaalin tilanteen selvittämisen kutsumalla koolle viittomakieltemme opetuksen ja tutkimuksen asiantuntijoita.