Kesto: 05:56
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Ajankohtaiskatsaus 17.5.2023: Hyviä uutisia ja edunvalvontaa

Kuurojen Liitto onnittelee sekä Jyväskylän yliopistoa että Suomen Kuurosokeita hienoista saavutuksista. Samaan aikaan edunvalvontatyö jatkuu lakkaamatta – nyt pitää saada viittomakieli ja viittomakieliset mukaan hallitusohjelmaan!

Kahdeksan uutta akatemiatutkijaa Jyväskylän yliopistoon kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle yli neljän miljoonan euron rahoituksen, joka jaetaan kahdeksan nuoren akatemiatutkijan kesken. Yksi heistä on kieli- ja viestintätieteiden laitoksen lehtori Laura Kanto, jonka tutkimus keskittyy lasten suomalaisen viittomakielen kehitykseen ja oppimiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda uusia näkökulmia toistaiseksi hyvin vähän tutkittuun aihepiiriin. Kuurojen Liitto onnittelee Lauraa!

Kuurojen Liitto mukana järjestöjen ihmisoikeuksia koskevassa kannanotossa

Kuurojen Liitto tekee jatkuvasti edunvalvontatyötä sen eteen, että viittomakieli ja viittomakieliset saataisiin mukaan hallitusohjelmaan. Tämä on yksi liiton eduskuntavaaliteeseistä tulkkauspalveluiden luotettavuuden, tiedonsaannin turvaamisen sekä totuus- ja sovintoprosessin edistämisen lisäksi. Liitto on myös allekirjoittanut yhteensä 15 muun järjestön kanssa kannanoton, jossa vaaditaan, että hallitusohjelmaan kirjataan kunnianhimoinen ja systemaattinen suunnitelma perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden toimeenpanemiseksi. Järjestöt haluavat muistuttaa kannanotollaan siitä, että valtiolla ja muilla julkisen vallan toimijoilla on velvoite kunnioittaa, suojella ja toteuttaa jokaisen perus- ja ihmisoikeuksia. Suomi on saanut kansainvälisiltä ihmisoikeuselimiltä huomautuksia ja suosituksia ihmisoikeustilanteemme parantamiseksi. Samat huomautukset esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia koskien toistuvat vuodesta toiseen, sillä aiempia suosituksia ei ole noudatettu tehokkaasti. Järjestöt vaativatkin päättäjiltä aktiivisempaa otetta suositusten toimeenpanossa. Voit käydä lukemassa kannanoton oheisen linkin kautta.

Vuoden Digitukiteko-tunnustus 2023 Suomen kuurosokeiden etätukipalvelulle

Digi- ja väestötietovirasto on yhdessä asiantuntijaraadin kanssa palkinnut Suomen kuurosokeat ry:n tuottaman etätukipalvelun vuoden 2023 Digitukiteko-tunnustuksella. Asiantuntijaraati kuvaili etätukipalvelua voimaannuttamiseksi teknologian keinoin. Tietokone on kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden tärkein tiedonsaantikanava ja yhteydenpitoväline, mutta heidän auttamisensa niiden käytössä on vaativa tehtävä. Tähän palvelu vastaa raadin mukaan teknologiaa oivaltavasti hyödyntäen. Onnea Suomen kuurosokeat ry:lle!

Etäyhdistysilta

Ilman vapaaehtoisia yhdistysten toiminta sekä kulttuuritapahtumien ja kaveritoiminnan järjestäminen olisi mahdotonta. Jokainen vapaaehtoinen on yhtä tärkeä, ja me haluammekin juhlistaa heitä kaikkia kevään viimeisessä etäyhdistysillassa, joka järjestetään 29.5. klo 18-20. Tervetuloa mukaan! Linkin etäyhdistysiltaan löydät sekä yhdistyshuoneen etusivulta että alta.

Uusia ohjelmia

Kuurojen videon uusimmassa ohjelmassa haastatellaan Mikko Kataista liittyen hänen työuraansa Atrialla. Miten puusepästä tuli lihanleikkaaja? Entä mitä työnantaja ajattelee kuurosta työntekijästä? Se selviää vain katsomalla!

Viittomakielisen kirjaston uutuudessa ” Peter Rosenberg – urheilukorttikeräilijä” Peter kertoo keräilykorttiharrastuksestaan, josta hän innostui jo lapsena asuessaan Saksassa. Nykyisin Peter on alan rautainen ammattilainen, joka tuntee Suomen keräilykorttikentän erittäin hyvin. Hän on myös itse erittäin tunnettu muiden keräilijöiden keskuudessa. Ohjelmassa esittelee korttikokoelmaansa ja osallistuu keräilykorttimessuille kaverinsa Mika Rissasen kanssa.