Kesto: 04:15
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Tiedonpuute haittaamassa yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä

Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattorit Tiina Maja ja Börje Hanhikoski vloggaavat työelämän tasa-arvoisuudesta: miten se mahdollistetaan? Yhdenvertaisuussuunnitelman noudattamisella ja kohtuullisilla mukautuksilla.

Työsuojeluhallinto julkaisi kesäkuussa raportin: Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä 2020. Raportti kertoo, että työsuojeluviranomaisiin otettiin vuonna 2020 yhteyttä 600 kertaa. Syrjintää tapahtui erityisesti terveydentilan, alkuperän ja kansalaisuuden perusteella. Ulkomaalaisia työntekijöitä syrjittiin muun muassa palkanmaksussa. 

Raportti on yleisluontoinen, eikä siinä ole eritelty kuurojen kokemaa syrjintää. Kuitenkin yhdenvertaisuusnäkökulmasta valvottiin työnantajia noin 140 tarkastuksella, joissa yli puolessa havaittiin epäkohtia. Työnantajan velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla. Syrjintä on siis edelleen vahvasti läsnä jo työnhakutilanteessa ja työpaikalla.  

Työpaikoilla, joilla työskentelee yli 30 henkilöä, tulisi laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Raportista selviää, että useille työnantajille on epäselvää mitä yhdenvertaisuussuunnitelman tulisi kattaa ja mistä yhdenvertaisuuden edistämisessä on kysymys. 

Kohtuulliset mukautukset kaikille

Kaikilla on yhdenvertaiset oikeudet saada työtä ja edetä työurallaan. Yhdenvertaisuuslain mukaisesti kuuro voi pyytää työnantajaa selvittämään kohtuulliset mukautukset työtä hakiessaan. Kohtuullisilla mukautuksilla voidaan muokata työstä sopiva työntekijälle. Kuurojen kohdalla mukautuksia voivat olla esimerkiksi vilkkuvalojen asentaminen hälyttimiin, viestintäkäytänteistä sopiminen (kirjoittaminen), turvallisuuden parantaminen eri järjestelyin sekä (etä)tulkin käyttö. 

Työllisyyskoordinaattoreiden tehtäviin kuuluu viittomakielisten asiakkaiden neuvonta työ- ja opiskeluasioissa muun muassa syrjintäepäilyissä ja tulkkausasioissa. Vuonna 2020 työllisyyskoordinaattorit saivat asiakkailta 151 yhteydenottoa. Kysymykset liittyivät opiskelu- ja työasioihin. Työllisyyskoordinaattorit selvittivät esimerkiksi hylättyjen opiskelijavalintojen perustelua ja neuvoivat oppilaitoksia sekä työnantajia kuurojen kohtaamisessa ja turvallisuusasioissa.

Koronan vuoksi annettiin myös paljon neuvontaa lomautuksiin ja irtisanomisiin liittyen. Lisäksi asiakkaita neuvottiin syrjintäepäilyssä ja yhdenvertaisuuskysymyksissä. 

Mikäli epäilet syrjintää työnhaussa tai haluat selvittää kohtuullisia mukautuksia, ota yhteyttä työllisyyskoordinaattoreihin. 

Animaatio kohtuullisista mukautuksista

Oheisesta linkistä (sivupalkissa) löydät animaation, jossa on käytännön esimerkkejä kohtuullisten mukautusten järjestämiseen.