Eduskunnan täysistunto kuvattu ylhäältä päin
Kuva: Eduskunta / Kimmo Brandt / Compic

Kirjallinen kysymys ja hallituksen vastaus tekstipuhelupalvelun turvaamisesta

Hallitus on antanut 19.5. vastauksen kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen tekemään kirjalliseen kysymykseen.

Kansanedustaja Mäkisalo-Ropponen jätti kirjallisen kysymyksen hallitukselle 29. huhtikuuta. Kysymyksessään hän toi esille, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama tekstipuhelupalvelu on ainoa saavutettava muoto, jolla kuulovammainen voi yhdenvertaisesti soittaa puheluita. Muuta vastaavaa palvelua ei ole maassamme tarjolla.

Kirjallisessa kysymyksessä todetaan, että osa käyttäjistä soittaa tekstipuhelupalvelulla jopa päivittäin. Soitot suuntautuvat tavallisesti viranomaisille, palveluntarjoajille sekä kuuleville sukulaisille ja ystäville. Tekstipuhelupalvelua käytetään paljon myös työasioiden hoitoon. Jokaisessa kyselyssä nousee esille tekstipuhelupalvelun suuri merkitys turvallisuuden tunteen lisääjänä ja yhdenvertaisuuden takaajana.

Tekstipuhelupalvelu on ollut aiemmin saatavilla 24/7, mutta sen saama rahoituksen taso on pakottanut supistamaan aukioloaikoja ja palvelua saa enää arkipäivisin. Vuoden 2022 jälkeen palvelu uhkaa loppua kokonaan.

Kysymyksessä korostetaan, että erityisesti yö- ja viikonlopun hätätilanteisiin tarvitaan jokin tapa, jolla apua voi hälyttää. Kaikissa tilanteissa ei voi ottaa yhteyttä hätäkeskukseen, sillä esimerkiksi äkillinen eläinlääkärin tai putkimiehen tarve on kyllä akuutti, mutta ei kuulu hätäkeskuksen hoidettavaksi.

Mäkisalo-Ropponen kysyikin hallitukselta: Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että yhdenvertainen ja saavutettava tapa soittaa puheluja myös esimerkiksi kuulovammaisten osalta säilyy jatkossakin ja  miten asiaa kehitetään tulevaisuudessa palvelujen turvaamiseksi?

Hallituksen vastaus

Vastauksessa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen toteaa mm. osa tekstipuhelinpalvelun toiminnoista on korvautunut uudemmalla tekniikalla ja samaan aikaan ovat etätulkkauspalvelut kehittyneet. Lisäksi on tullut lisääntyvässä määrin erilaisia digitaalisia palveluja ja puhelimiin on integroitu erilaisia käyttöä helpottavia ratkaisuja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt kolmivuotisen avustuksen (2020-2022) Kuurojen Liitolle kuurojen, huonokuuloisten, kuulonäkövammaisten sekä puhe- ja kehitysvammaisten asioinnin ja yhteydenpidon turvaamiseen tekstipuheluiden välityspalvelun avulla. Ko. avustusta on suunnattu myös kehittämistoimiin, jotka pohjustavat palvelun siirtämistä viranomaisvastuulle.

Pekonen kertoo STEAn todenneen, että TPP-palvelussa on kyse yhdenvertaisuuteen tähtäävästä palvelusta, jonka toteuttaminen harkinnanvaraisen valtionavustuksen turvin ei ole kestävä ratkaisu.

Järjestöjen ja tekstipalveluntuottajan yhteinen tekstipuhelupalvelutyöryhmä on esittänyt, että palvelu tulisi saada osaksi julkisia digitaalisia etäpalveluja. Pekosen mukaan asian jatkokäsittelyssä liikenne- ja viestintäministeriöllä on ratkaiseva rooli.