Kaksi ihmistä osoittaa kannettavan tietokoneen ruudulle.

Vammaisfoorumin kysely vammaisten lasten vanhemmille kouluarjesta

Kyselyssä pääset kertomaan ajatuksesi ja kokemuksesi vammaisen lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta.

Vammaisfoorumin kysely vammaisten lasten vanhemmille kouluarjesta on avattu. Vastaa kyselyyn viimeistään maanantaihin 21.12.2020 mennessä oheisesta linkistä.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Jos perheessänne on useampi vammainen lapsi, voit halutessasi täyttää kyselyn erikseen jokaisen lapsen osalta.

Kuurojen Liitto on haastatellut myös viittomakielisiä lapsia viittomakielellä ja muutama muukin Vammaisfoorumin jäsenjärjestö on järjestänyt lasten haastatteluja koulupäivän sujumiseen liittyen. Haastatteluista saatavalla aineistolla täydennetään tällä kyselyllä saatavaa tietoa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Vammaisfoorumin rinnakkaisraportissa YK:lle, jossa arvioidaan, miten vammaisyleissopimus on toteutunut Suomessa. Tuloksia käytetään myös Vammaisfoorumin ja sen jäsenjärjestöjen vaikuttamistoiminnassa.