Oikeusministeriö selvittää kokemuksia vihapuheesta

Jaa kokemuksiasi häirinnästä ja vihapuheesta vastaamalla ministeriön kyselyyn.

Owal Group Oy toteuttaa oikeusministeriön toimeksiannosta seurantaselvityksen erityisesti vähemmistöryhmien kokemasta vihapuheesta ja häirinnästä sekä näiden vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen.

Kohderyhmiä ovat erilaiset vähemmistöryhmät kuten maahanmuuttajat, saamelaiset, suomenruotsalaiset ja vammaiset sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Myös viittomakieliset kuuluvat kohderyhmään. Oletko itse nähnyt tai kokenut häirintää tai vihapuhetta ja minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut sinulle tai läheisillesi?

Tiedon avulla voidaan suunnitella toimenpiteitä vihapuheen ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Häirintä ja vihapuhe

Häirinnällä tarkoitetaan esimerkiksi halventavaa, nöyryyttävää tai loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä tai eleitä.

Vihapuheella tarkoitetaan tässä kyselyssä julkisesti (esimerkiksi julkisella paikalla, internetissä tai tiedotusvälineissä) esitettyä ilmaisua tai puhetta, jolla levitetään, yllytetään, ylläpidetään tai oikeutetaan vihaa esimerkiksi vähemmistöjä kohtaan.

Tyhjentävää määrittelyä häirinnälle ja vihapuheelle ei ole olemassa. Sinä itse määrittelet vihapuheen tai häirinnän – eli minkälaiset ilmaisut tai eleet olet kokenut loukkaavana, vihamielisenä tai uhkaavana.

Kokemusten jakaminen

Voit kertoa omista kokemuksistasi joko sähköisessä kyselyssä tai haastattelussa.

Sähköinen kysely: Sähköiseen kyselyyn pääset vastaamaan maaliskuun 2022 ajan. Vastaaminen on mahdollista suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Kyselyyn voit vastata riippumatta siitä, oletko kokenut häirintää tai vihapuhetta vai et. Vastaaminen vie noin 10–30 minuuttia.

Suomenkielinen linkki kyselyyn: https://fi.research.net/r/vipu2022fi
Ruotsinkielinen linkki kyselyyn: https://sv.research.net/r/vipu2022sv
Englanninkielinen linkki kyselyyn: https://fi.research.net/r/vipuen

Haastattelu: Mikäli olet kokenut häirintää tai vihapuhetta, voit ilmoittautua myös haastatteluun. Haastatteluissa keskustellaan tarkemmin siitä, minkälaista vihapuhetta tai häirintää olet kokenut ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut sinulle tai läheisillesi. Haastattelu toteutetaan joustavasti omien aikataulujesi mukaan joko puhelimitse, Teams-yhteydellä tai kasvotusten. Haastatteluun voit ilmoittautua myös ottamalla suoraan yhteyttä selvityksen tekijään maaliskuun aikana.

Kyselyvastauksia ja haastatteluja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille. Vastauksia hyödynnetään vain selvityksen raportin laadinnassa.

Lisätietoja selvityksestä, kyselystä ja haastatteluista:

Laura Jauhola
Manager, Owal Group Oy
050 443 1841 laura@owalgroup.com

Oikeusministeriön yhteyshenkilö:
Erityisasiantuntija
Katriina Nousiainen
katriina.nousiainen@gov.fi
029 515 0275