Kuurojen Liitto ja Kuuloliitto ehdottavat Kelan etäpalveluun kirjoitustulkkausta

Toiveena on, että Kela suunnittelee yhteistyössä järjestöjen kanssa etäpalvelun laajentamista kirjoitustulkkausta käyttävien tarpeisiin.

Kuurojen Liitto ja Kuuloliitto yhdessä ehdottavat Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelun laajentamisesta myös kirjoitustulkkausta käyttävien käyttöön. Etäpalvelu kirjoittaen lisää käyttäjien mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin ja tuo uusia tulkkauspalvelun käyttäjiä Kelan palvelun piiriin. Samalla tulkkauspalveluun oikeutettujen keskinäinen yhdenvertaisuus paranee.

Tällä hetkellä etäpalvelua on saatavilla vain suomeksi, ruotsiksi ja suomalaisella viittomakielellä. Palvelun laajentaminen avaisi spontaanin asioinnin myös heille, jotka käyttävät tulkkauspalvelumuotonaan kirjoitustulkkausta. Kirjoitustulkkausta muissakin tilanteissa käyttävien ryhmä voisi myös kasvaa, kun spontaani etäkirjoitustulkkausmuoto olisi tarjolla osana Kelan tulkkauspalvelua.

Järjestöt toivovat asiassa tapaamista Kelan kanssa heti alkusyksystä. Ehdotus on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.