Kuurojen Liiton logo

Kuurojen Liiton apurahoja haettavana

Kuurojen Liiton hallitus päättää liiton lahjoitusrahastosta ja Puro-Lemberg-rahastosta myönnettävistä apurahoista huhtikuun kokouksessaan.

Tukea voidaan myöntää ensisijaisesti kuuroille henkilöille muun muassa opintoihin, opintomatkoihin, harrastustoimintaan sekä seminaareihin ja kongresseihin osallistumiseen.

Yhdistykset voivat saada tukea erityistarpeisiin ja erilaisten jäsenille tarkoitettujen tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Samalle yksityiselle henkilölle tai yhteisölle apurahaa ei myönnetä useampia kertoja peräkkäin.

Kuurojen Liiton hallitukselle osoitetut hakemukset on lähetettävä 1.4.2020 mennessä sähköpostilla hallituksen sihteerille elina.pokki@kuurojenliitto.fi tai osoitteella: Kuurojen Liitto ry, PL 57, 00401 Helsinki.