Järjestöpäivillä esillä uudet strategiat ja koronan vaikutukset

Järjestöpäivät kokosi 20 jäsenyhdistyksen edustajat Zoom-etätapahtumaan keskustelemaan kuntavaaliteeseistä, uudesta strategiakaudesta ja koronaviruksen vaikutuksista yhdistystoimintaan.

Järjestöpäivät 2021 pidettiin pe-la 5.-6. helmikuuta, ja koronatilanteen vuoksi ensimmäistä kertaa kokonaan etätapahtumana. Mukana päivillä oli 26 edustajaa 20 jäsenyhdistyksestä. Päivien juontajana toimi Netta Keski-Levijoki

Kuntavaaliteesit 2021

Perjantain aiheena oli Kuurojen Liiton kuntavaaliteesit 2021, joita esitteli aluetyön johtaja Helena Torboli. Teesien tavoitteena on edistää viittomakielisten asemaan kunnissa, ja niihin voi tutustua tarkemmin oheisesta linkistä. Vaaliteesisivulta löytyvät myös tiedot 10 viittomakielisestä kuntavaaliehdokkaasta.

Teeseissä on huomiotu neljä osa-aluetta: osallisuus, tiedonsaanti, viittomakieliset palvelut ja tulkkauspalvelut sekä oikeus viittomakieleen. Kunnille on tehty lisäksi oma tarkistuslista. Esittelyn jälkeen edustajat toivat esille vielä haasteita mm. coda-lasten viittomakielen opetuksessa ja lasten kielitaidon kehittymisen turvaamisessa.

Strategioiden jalkauttaminen

Toisen kokouspäivän avasi puheenjohtaja Jaana Aaltonen. Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esitteli lauantain ensimmäisen teeman: liiton uudet strategiset tavoitteet 2021-2025 sekä niiden jalkauttaminen. Strategiatyö käynnistyi vuonna 2018 ja vuonna 2019 alkoivat yhdistyskäynnit. Kymmenien työpajojen, kyselyiden ja sisältöanalyysin jälkeen strategiat lopulta hioutuivat viideksi tavoitteeksi. Viimeisenä vaiheena liittokokous 2020 hyväksyi uudet strategiset tavoitteet, joihin voit tutustua tarkemmin oheisesta linkistä.

Uusi strategiakausi käynnistyi vuoden alusta, ja nyt on aika yhdessä miettiä niiden jalkauttamista yhdistystoimintaan. Edustajat kokoontuivat kolmeen ryhmään keskustelemaan mm. mitkä tavoitteista ovat tärkeimpiä yhdistysten näkökulmasta. Ryhmätöiden yhteenvedossa tärkeiksi teemoiksi nousivat mm. yhdistysten välinen yhteistyö, viittomakielisten palvelujen saanti ja digimaailman ulkopuolelle jäävät. Yhdistykset olivat myös erittäin huolissaan nuorten vähyydestä yhdistystoiminnasta sekä kielen ja kulttuurin siirtymisestä uusille sukupolville.

Koronan vaikutukset yhdistystoimintaan

Koronatilanteen takia yhdistyksien toiminta on ollut haasteellista ja esim. yhdistysillat on usein peruutettu. Aihetta oli tullut alustamaan asiantuntija Marion Fields Opintokeskus Siviksestä. Yhdistyksillä on huoli mm. siitä, miten jäsenistössä pidetään kiinni, mutta toisaalta verkkotapahtumat ja -tapaamiset ovat tuoneet mukanaan myös positiivisia yllätyksiä. Korona on nostanut tarvetta ennakoinnille, ja mm. Siviksillä on myös tähän koulutusta (linkki ohessa). Siviksen selvityksen mukaan yhdistyksillä on osaamistarpeita erityisesti viestinnässä ja hallitustyöskentelyssä; Fieldsin mukaan osaaminen ja sen päivittäminen auttavat sekä riskien hallinnassa että ennakoinnissa.

Aihetta jatkettiin vielä paneelikeskustelussa, jossa mukana olivat edustajat Helsingin Kuurojen Yhdistyksestä, Porvoon seudun kuuroista ja Tammersignista. Esille tuli monen yhdistyksen taisteluväsymys koronakriisin pitkittyessä. Onnistumisiakin on, monella yhdistyksillä ovat käynnistyneet suorat lähetykset ja etäkokoukset. Sometoimintakin on aktivoitunut. Kuurojen Liitto sai myös kiitosta teknisestä tuesta, koulutuksesta ja Zoom-yhdistysilloista!

Yhteenveto ja kunniamerkkimuistaminen

Lopuksi Jaana Aaltonen ja Markku Jokinen tekivät vielä yhteenvetoa Järjestöpäivien keskusteluista. Päivien kaikki kolme teemaa olivat tärkeitä ja ajankohtaisia yhdistystoiminnalle. Strategisista tavoitteista esille nousivat viittomakielinen tiedonsaanti, erityisesti kriisitilanteissa, ja viittomakieliset palvelut sekä viittomakielten elvytys. Yhteenvedossa todettiin myös, että vaikka korona on muuttanut toimintatapoja, on se myös luonut mahdollisuuksia olla yhteydessä kauempaakin. Tärkeää on huolehtia myös jaksamisesta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Viimeiseksi ohjelmassa oli pieni juhlahetki eli onnittelut Suomen Valkoisen Ruusun mitalista Pirkko Järviniitylle. Onnittelupuheen piti Jyväskylän Kuurojen Yhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Johansson ja etäyhteyden kautta nähtiin mitalin saapuneen perille kunniamerkin saajalle. Lämpimät onnittelut! Lisätietoja mitalista oheisesta linkistä.

Viimeisenä Netta Keski-Levijoki muistutti vielä tulevista etäyhdistysilloista, lisätietoja löytyy Yhdistyshuoneesta, sekä lämpimästi kiitti kaikkia osallistujia onnistuneesta tapahtumasta.