Kuurojen Liiton kuntavaaliteesit 2021

Viittomakieliset kohtaavat arjessaan usein vielä ongelmia kuntien palveluissa. Siksi tiedotuksen, varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuutta viittomakielisille on parannettava.

Onko kunnan palvelut suunniteltu myös viittomakielisille?

Kesto: 00:35
Kieli: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Osallisuus


Kunnan tulee turvata viittomakielisille yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Kuurojen Liitto kannustaa kuntia arvioimaan palvelunsa yhdessä viittomakielisten kanssa.

Viittomakieliset tulee ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Vaikka viittomakieltä käyttävien ryhmä on pieni, on jokaisella oikeus laadukkaisiin palveluihin.

Kesto: 00:20
Kieli: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Tiedonsaanti


Viittomakielisten tiedonsaannissa on edelleen vakavia puutteita. Viimeistään koronavuosi on herättänyt monen kunnan huomaamaan, että viittomakielinen tiedottaminen on varmistettava erityisesti hätä- ja kriisitilanteissa.

Onko asia kunnossa omassa kunnassasi?

Kesto: 01:20
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Viittomakieliset palvelut ja tulkkauspalvelut


Kuuroilla on oikeus palveluihin omalla äidinkielellään – suomalaisella tai suomenruotsalaisella viittomakielellä. Esimerkiksi lapsia, vanhuksia, mielenterveyskuntoutujia sekä maahanmuuttajia palvelee usein parhaiten suoraan viittomakielellä annettu palvelu. Sote-alalta löytyy useita viittomakielen taitoisia ammattilaisia, tarvittaessa lisätietoja saa Kuurojen Liiton aluetyöntekijöiltä.

Silloin kun viittomakielen tulkkausta käytetään, on kunnan vastuuta tulkkauksen järjestämisestä syytä selkeyttää koko sen henkilöstölle, jottei tulkkauksen puuttumisesta aiheutuvia vaaratilanteita syntyisi esimerkiksi terveydenhuollossa. Kommunikaation toimimattomuus aiheuttaa suurta turvattomuuden tunnetta.

Ongelmia on edelleen myös mm. perusterveydenhuollon saavuttamisessa ja ikääntyneiden palveluissa. Esimerkiksi terveyspalvelujen ajanvaraus muuttuu kuurolle saavuttamattomaksi, jos käytössä on ainoastaan takaisinsoittopalvelu.

Kesto: 00:50
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Oikeus viittomakieleen


Kunnan tulee tarjota monipuolista tukea perheelle, johon syntyy kuuro tai kuulovammainen lapsi. Lapsen kaksikielisyyttä on tuettava esimerkiksi perheelle tarjottavalla viittomakielen kotiopetuksella. Mahdollisuus viittomakieliseen oppimispolkuun tulee turvata palkkaamalla viittomakielentaitoista henkilöstöä varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen. Lisäksi viittomakielen opiskelu äidinkielenä on turvattava.

Vahva kielitaito antaa pohjan oppimiselle sekä sosiaalisten suhteiden kehittymiselle ja ehkäisee siten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Videon kesto: 01:42
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kuntien tarkistuslistaa:

 • Turvaa viittomakielisten tiedonsaanti kriisi- ja vaaratilanteissa mm. järjestämällä viittomakielen tulkkaus tiedotustilaisuuksiin.
 • Paranna viittomakielisten kuntalaisten tiedonsaantia mm. tiedottamalla kunnan asioista viittomakielellä sekä
  mahdollistamalla myönteisillä päätöksillä pääsy Kuurojen Video –ohjelmapalveluun.
 • Varmista, että soteuudistuksessa hyvinvointialueiden viittomakielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään
  yhdessä viittomakielisten kanssa.
 • Huolehdi, että kuntasi edistää myös viittomakielisten kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä esim. tukemalla
  viittomakielisten yhdistystoimintaa.
 • Huomioi kaikissa digitaalisissa palveluissa, että ne ovat saavutettavia myös viittomakielisille.
 • Kartoita ikääntyneiden viittomakielisten palvelujen tarpeet sekä selvitä yhteistyökumppaneiden kanssa missä ja miten palveluja tarjotaan.
 • Varmista, että kunnalla on käytössä selkeä ohjeistus siitä, milloin tulkkauspalvelu on kunnan vastuulla ja kuinka
  tulkkaus tilataan, ja että se on saatavilla 24/7.
 • Turvaa lasten viittomakielinen oppimispolku viittomakielen kotiopetuksella.
 • Selvitä koulujen kanssa, miten lapset ja nuoret saavat viittomakielen äidinkielen opetusta.

Viittomakieliset kuntavaaliehdokkaat

Ehdokkaat 2021


Helsinki

Timo Harakka
SDP
www-sivu

Pirkko Johansson
SDP
Facebook-sivu

Heidi Heinonen
Kokoomus

Jyväskylä

Ulla Sivunen
Vihreät
Facebook-sivu

Maarit Tusa
Kristillisdemokraatit
Facebook-sivu

Liisa Särkijärvi
SDP

Lahti

Juho Seilola
Vihreät

Muurame

Irja Seilola
Vihreät
Facebook-sivu

Oulu

Marja Irjala
Keskusta

Tampere

Anna Kiiski
Keskusta

Tuusula

Outi Huusko
Vihreät
Facebook-sivu

Uusikaupunki

Jonne Uotila
Keskusta

Vaasa

Jorma Rantala
SDP

Olen viittomakielinen vaaliehdokas


Jos olet kuntavaaliehdokas ja olet kuuro ja/tai viittomakielinen, voit ilmoittaa meille tietosi tällä lomakkeella. Julkaisemme tiedot tällä sivulla.

Lasten kuntavaaliteesit


Päiväkodin ja koulun maailma on iso osa lapsen arkea. Kuulo- ja viittomakielialan järjestöt haluavat nostaa esille kuulovammaisten lasten osallisuuden ja oikeuksien toteutumisen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Oikeus yhdenvertaiseen kehittymiseen ja oppimiseen kuuluu kaikille.