Kadulla hälinää. Kuvassa poliisiauto vilkuttaa sinistä valoa.

Hätäilmoitukset Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa

Hätäilmoituksen tekeminen onnistuu monin keinoin. Vastikään Iso-Britannia kertoi ottavansa viittomakielisen hätäilmoituspalvelun käyttöön. Selvitimme, miten viittomakieliset voivat tehdä hätäilmoituksen Pohjoismaissa.

Iso-Britannia ottaa käyttöön viittomakielisen hätäilmoituksen

Palvelu on käytettävissä älylaitteilla, ja toimii sovelluksella ja selaimella. Kehitettäessä viittomakielistä hätäilmoituspalvelua Iso-Britannia järjesti kuulemistilaisuuksia viittomakielisille, joissa käsiteltiin heidän toiveitaan koskien uutta palvelua. Asiakkaat toivoivat mm. ennakkorekisteröintivaatimuksen poisto, jota otettiin huomioon palvelun toteutuksessa.

Kriteerit ohjaavat palvelun toteuttamista: ympärivuorokautinen palvelu, maksuttomuus, paikannustietojen välitys suoraan hätäkeskukseen, tarpeeksi pätevät tulkit ja laitteita koskevat korkeat laatuvaatimukset. Palvelun tuottajaksi valittiin yritys, joka pystyi täyttämään kriteerit ja sai myös viittomakieliseltä yhteisöltä hyväksynnän.

Iso-Britannia säilyttää hätätekstiviestit ja tekstipuhelimen käyttäjien toiveesta. Jatkossa nämä palvelut ovat saatavilla viittomakielisen hätäilmoituksen rinnalla.

Suomessa on Hätäilmoitus viittomakielellä-pilotti

Suomessa on käynnissä Hätäilmoitus viittomakielellä-pilotti, joka päättyy 15.6.2022. Kokeilun yhteistyökumppanit ovat Kela ja Hätäkeskuslaitos. Kokeilussa asiakas voi soittaa 112-sovelluksella tai selaimella Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelun tulkkiin, joka ottaa puhelimitse yhteyden siten hätäkeskuspäivystäjään. Palvelu on auki arkisin klo 8—16. Mikäli asiakas soittaa sovelluksesta, hätäkeskus voi selvittää puhelinnumeron avulla sijainnin.

Hätäilmoitukset ympäri Pohjoismaita

Pohjoismaissa viittomakieliset käyttävät eri keinoja hätäilmoituksen tekoon. Suomen lisäksi Ruotsilla on käytössään viittomakielinen hätäilmoituspalvelu, johon asiakkaan pitää rekisteröityä ennakkoon. Kyseistä palvelua voi käyttää myös puheluihin, sillä akuutissa tilanteessa palvelu asettaa hätäilmoitukset muun puhelujonon edelle. Viittomakielen tulkki vastaa puheluun ja tulkkaa hätäilmoituksen hätäkeskukseen. Palvelua voi käyttää sovelluksella tai nettisivuilla ja se toimii ympäri vuorokauden Ruotsissa.

Tanskassa ja Islannissa on kehitetty kuurojen hätäilmoitussovellus, jossa on valmiiksi hätätilanteeseen liittyvät kuvalliset vaihtoehdot. Vaihtoehtoihin vastaamisen jälkeen sovellus lähettää tekstiviestin hätäkeskukseen. Sovellus on yksikertainen ja se sopii myös heille, joilla on vaikeuksia sanoittaa asioita.

Kaikkialla Pohjoismaissa Tanskaa lukuun ottamatta on käytössä hätätekstiviestipalvelu. Norjassa tekstiviestipalvelu on nyt kokeilussa. Suurin osa pohjoismaisista hätätekstiviestipalveluista ei toimi ilman ennakkorekisteröintiä. Tanskalla on myös alueellisia eroja hätäilmoituksen teossa: osa alueista käyttää chat-palvelua ja osa tekstiviestipalvelua.

Norjassa käytetään myös ympärivuorokautista tekstipuhelinpalvelua hätäilmoitusten tekoon.