Adressi kuurojen tulkkien asemasta

Adressin mukaan kuuroja tulkkeja syrjitään, ja nykytilanne on kestämätön myös kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden näkökulmasta.

Kuurojen Liitto ry, Suomen Kuurosokeat ry, Kieliasiantuntijat ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Finlandssvenska Teckenspråkiga rf sekä kuurot tulkit ja heidän työnantajansa ovat yhteistyössä käynnistäneet adressin:

Kuurojen tulkkien asema Kelan tulkkauspalveluissa

Taustalla on kuurojen tulkkien ja palveluntuottajien sekä tulkkikoulutuksen järjestäjien kanssa käyty keskustelu siitä, että syksystä 2021 alkaen Kelan välityskeskus on vähentänyt kuurojen tulkkien saamia tulkkaustoimeksiantoja.

Kelan tulkkauspalvelun käytettävissä olevat kuurot tulkit ovat ammattikorkeakoulusta valmistuneita, koulutustasoltaan yhtä päteviä tulkkauksen ammattilaisia kuin kuulevat tulkit. Kuuroilla tulkeilla on vahvuutena laajempialainen viittomakielen kielitaito, usein useammalla viittomakielellä. Heillä on myös laajempi kielellinen osaaminen ja kyky muuntaa tuottamaansa tulkkausta vastaanottajan tarpeiden mukaan.

Adressissa vaaditaan Kelaa noudattamaan perustuslain, yhdenvertaisuuslain, YK:n vammaissopimuksen ja tulkkauspalvelulain tuomia velvoitteita ja lopettamaan kuurojen tulkkien syrjinnän tarjotessa tulkkaustoimeksiantoja Kelan välityskeskukseen tulevista tulkkaustilauksista. Välillisesti syrjintä kohdistuu myös niihin kuulonäkövammaisiin ja kuurosokeisiin, jotka ovat tottuneet käyttämään kuuroa tulkkia omissa tulkkauspalvelun tarpeissaan ja ovat sen vuoksi lisänneet kuuroja tulkkeja omille tulkkilistoilleen.   Adressi on tehty suomeksi, ruotsiksi sekä suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä.