Kesto: 04:20
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Viittomakieliset työelämässä – uhka vai mahdollisuus?

Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattori Börje Hanhikoski bloggaa työrintaman kuulumisista. Hän kertoo mitä Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattorit tekevät, pohtii miten aktiivimalli liittyy kuuroihin työnhakijoihin ja esittelee uutta viittomakielistä työelämätietopakettia.

Hei! Olen Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattori Börje Hanhikoski. Kollegani Virpi Thurénin kanssa vastaamme edunvalvonnasta ja vaikuttamistyöstä työllisyysasioissa. Tavoitteenamme on edistää kuurojen työllisyyden parantumista sekä saavutettavuutta. Tiedottaminen mm. viranomaisille on iso osa työnkuvaamme.

Viime vuonna olimme mukana mm. TE-toimistojen koulutuksissa ja erilaisissa muissa tapahtumissa kertomassa kuuroista työelämässä. Annamme tietoa opiskelusta, opiskelu- ja työelämätulkkauksesta, tulkin käytöstä jne. Yleensä viranomaiset ja muu kohdeyleisö ovat ymmärtäneet viestimme hyvin.

Tällä hetkellä työmme keskiössä on isot haasteet: miten poistaa ennakkoluuloja ja vaikuttaa asenteiden muuttamiseen myönteisemmiksi niin viranomaisilla kuin työnantajilla. Monien kielteisten asenteiden takana on pelkoja ja tiedonpuutetta. Työnantajat vetoavat usein työturvallisuuteen ja vakuutusten sisältämiin esteisiin, jotka vaikuttavat kuurojen palkkaamiseen.

Yksi esimerkki työstämme: eräässä rakennusalan tehtaassa oli ollut vuosia töissä keski-ikäinen kuuro työntekijä. Kun tehtaassa tehtiin työturvallisuustarkastus, tarkastaja huomasi kuuron työntekijän. Hän pohti miten kuuro pärjää mm. erilaisten hälytysäänien kanssa, jos sattuu jotain. Kyseinen tarkastaja otti yhteyttä meihin ja keskusteli asiasta kanssamme ja epäili, onko rakennusala turvallinen ala kuuroille. Selitimme, että yleensä tällaisissa paikoissa on selkeät varoitus- ja turvallisuusmerkinnät lattiassa ja seinillä niillä alueilla, joilla työntekijöiden on oltava tarkkana liikkuessaan. Eivät kuurot tai vammaiset työntekijät ehdoin tahdoin mene vaarallisille alueilla kulkemaan sen enempää kuin muutkaan työntekijät. Tarkastaja ymmärsi asian ytimen ja tuli siihen tulokseen, että kuurous ei ole este tälle alalle. Eli tässä tapauksessa asia ratkesi myönteisellä tavalla. Mutta muitakin isoja haasteita toki on.

Aktiivimalli ei koske viittomakielisiä vammaistuen saajia

Viime aikoina on kovasti puhuttu vuoden 2018 alusta voimaan tulleesta aktiivimallista. TE-palveluiden sivuilta ei kuitenkaan löydy viittomakielellä tästä mitään tietoa, joten otimme yhteyttä viestinnästä vastaaviin henkilöihin.  Kerroimme, että viittomakieliselle työllisyyteen ja työelämäpalveluihin liittyvään tietoon on tarvetta. Vetosimme tässä mm. viranomaisen velvollisuuteen edistää viittomakielisten tiedonsaantia ja yhdenvertaisuutta. He ottivat ehdotuksemme hyvin myönteisesti vastaan; jatkamme keskustelua asian viemiseksi eteenpäin. Toivottavasti saamme pian sivuille viittomakielistä tietoa. Monen huolta helpottaa varmasti tieto, ettei aktiivimalli koske niitä, jotka saavat vamman vuoksi jotain tukea (esim. Kelan vammaistukea, jota kuurot saavat). Jokaisen työnhakijan vastuulla on kuitenkin tarkistaa, onko TE-toimistolle toimitettu todistus vammaistuen saamisesta. Nuorten työnhakijoiden kohdalla se saattaa puuttua eikä TE-toimisto välttämättä osaa sitä pyytää. Huolehdi siis siitä, että lääkärinlausunto ja todistus Kelan vammaistuen saamisesta on tietojesi liitteenä, jos olet työnhakijana.

Onko sitten hyvä asia, ettei aktiivimalli koske viittomakielisiä vammaistuen saajia? Mielestäni tämä on kaksipiippuinen juttu. Toisaalta kuurot ja muut vammaiset saavat helpotusta kompensoimaan vaikeampaa työllistymistään, mutta samalla se tekee heidät B-luokan kansalaisiksi. Muut työnhakijat pääsevät mukaan aktiiviseen työnhakupöhinään, mutta kuurot sekä muut vammaiset joutuvat ”tynnyrin pohjimmaisiksi” työnhakijoiden joukossa. Seuraamme tilannetta ja toimimme aktiivisesti estääksemme kuuroja tippumasta työnhakukelkasta.

Uusi viittomakielinen työelämän tietopaketti

Työnhakua tukemaan olemme tehneet aivan uuden viittomakielisen työelämän tietopaketin. Tietopaketti on juuri julkaistu Viittomakielisessä kirjastossa ja se sisältää videoita seuraavista aiheista: 1) Ansioluettelo eli CV, 2) ammatinvalinta, 3) ammatinvaihto, 4) työelämätulkkaus, 5) työnhaku, 6) työelämän pelisäännöt, 7) työhaastattelu, 8) työhakemukset, 9) työelämäsyrjintä ja 10) yrittäjyys. Tietopaketti sisältää siis kymmenen eri videota, jotka on tehty uudenlaisella tavalla, mahdollisimman todenmukaisissa tilanteissa. Aiemmat videot totisine käännöksineen ja tekstityksineen ovat vaihtuneet eläviin tilanteisiin. Videot ovat kolmikielisiä: viittomakielellä, suomeksi ja ruotsiksi.

Kannattaa tutustua videoihin ja kertoa kavereille kanssa!

Viittomakielinen työelämän tietopaketti Viittomakielisessä kirjastossa