Tulkkausalan tulevaisuutta pohditaan uudessa julkaisussa

Kuinka viittomakielen tulkin työ on muuttunut vuosien saatossa ja mitkä ovat alan tulevaisuudennäkymät?

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) selvittivät vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön tuella humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoon tutkintonimikkeellä tulkki (AMK) johtavan koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Selvitystyön pohjalta on nyt valmistunut tutkija, dosentti Päivi Rainòn ja yliopettaja, filosofian tohtori  Gun-Viol Vikin julkaisu Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät.

Julkaisussa käydään läpi viittomakielen tulkkien koulutuksen alkuvaiheet sekä esitellään alan liittyvää terminologiaa ja lainsäädäntöä. Lisäksi käsitellään alan koulutustarjontaa ja työmarkkinoiden laajuutta suhteessa potentiaalisen työvoiman määrään ja puntaroidaan tulkkien työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Lopuksi luodaan katsaus tulkkausalan tulevaisuuteen.

Julkaisun löydät oheisesta linkistä.