Stean logo.

STEAn avustusten jakoehdotus 2021

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on julkaissut avustusten jakoehdotuksen vuodelle 2021. Kuurojen Liitto on huolissaan aluetyöhön ehdotetun avustuksen leikkauksesta, joka uhkaa haavoittuvimmassa asemassa olevia.

Kuurojen Liiton saama avustuspotti on ehdotuksen mukaan ensi vuonna yhteensä 2 759 040 €. Yleisavustus liiton toimintaan 1 000 000 €, mikä on 100 000 € haettua pienempi.

Kohdennetuissa avustuksissa ehdotetut avustussummat ovat suurimmalta osin haetun mukaisia. Kohdennetuilla toiminta-avustuksilla rahoitetaan liiton aluetoimintaa, kuurojen tiedonsaannin kehittämistä ja liiton muuta viestintää, sopeutumisvalmennuskursseja ja sanakirjatyötä.

Liitto on erityisen huolissaan aluetyöhön kohdistavan avustuksen leikkauksesta; STEA lisäksi ennakoi vuoden 2022 avustustason olevan edelleen aleneva. Leikkaus kohdistuu haavoittuvimmassa asemassa oleviin. Aluetyön viittomakielinen tuki on korvaamaton kohderyhmän oikeuksien turvaamisessa, elämänhallinnan vahvistamisessa ja monissa arjen haasteissa. Aluetyössä tehdään myös vaikuttamistyötä kuurojen työllisyyden parantamiseksi sekä vapaaehtoistoimintaa yksinäisyyden torjumiseksi. Kuurojen Liitto selvittää toimenpiteitä toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa.

Lisäksi huolta aiheuttaa yleisavustukseen sisältyvän oikeuksienvalvonnan riittävä resursointi. Liiton oikeuksienvalvonta on avainasemassa viittomakielisten perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Yleisavustuksen sekä viestinnän osalta STEA näkee edelleen tarvetta toiminnan tehostamiselle tulevina vuosina.

Kuurojen tiedonsaannin kehittämiseen ja liiton muuhun viestintään
Haettu:  384 000 €
Myönnetty: 384 000 €

Sopeutusvalmennustoimintaan
Haettu: 190 000 €
Myönnetty: 183 240  €

Sanakirjatyöhön
Haettu:   101 800 €
Myönnetty: 101 800 €

Aluetyöhön
Haettu:   1 080 000€
Myönnetty:   810 000  €

Liiton jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin ehdotetaan haetun mukaista summaa 30 000 €. Summa on sama kuin vuonna 2020. Avustus on tarkoitettu yhdistysten vertaistukitoiminnan tukemiseen, ja liitto on avannut yhdistyksille haun Yhdistyshuoneessa.

Kuurojen, huonokuuloisten, kuulonäkövammaisten sekä puhe- ja kehitysvammaisten tekstipuheluiden välityspalvelun hallinnointi siirtyi kolmen vuoden siirtymäajaksi (2020-2022) Kuurojen Liitolle. Tähän STEA ehdottaa vuosittaiseksi tueksi 250 000 €. Tavoitteena on, että siirtymäajan jälkeen tekstipuhelinpalvelun tai vastaavan palvelun toteutus siirtyy viranomaisten vastuulle.

Työttömien nuorten palkkaamiseen (Paikka auki -ohjelma) ei myönnetty enää avustusta.

Lopullisen päätöksen ensi vuoden avustuksista tekee sosiaali- ja terveysministeriö vuoden 2021 tammi-helmikuussa.

Avustusten jakoehdotus vuodelle 2021 on nähtävillä STEAn verkkosivuilla.