Kelan ja poliisin uusi kokeilu tuo etätulkkauksen poliisin kenttätyöhön.

Poliisipartioilla käytössä etätulkkaus

Kela ja Poliisihallitus ovat käynnistäneet uuden etätulkkauskokeilun, jonka ansiosta poliisipartiot voivat hyödyntää etätulkkausta viittomakieltä käyttävien kansalaisten kanssa.

Etätulkkauksessa käytetään 112-sovellusta, jonka kautta toimii myös Kelan etätulkin kautta tehtävä viittomakielinen hätäilmoitus.  Kelan etätulkkaus on käytössä vain arkisin kello 8–16, joten myös poliisipartioiden etätulkkauskokeilu noudattaa samoja kellonaikoja. Kaikilla poliisipartioilla on käytössään matkapuhelin, jolla pääsee 112-sovellukseen.

– Palvelun on tarkoitus kattaa tilanteet, joissa poliisipartio kohtaa tehtävissään (hälytys tai kiireetön) suomalaista viittomakieltä käyttäviä kansalaisia. Poliisin kuulustelutilanteet tai muut ennakkoon tiedossa olevat tilanteet eivät kuulu palvelun piiriin ja niissä poliisi toimii normaalin viranomaisvastuun mukaisesti, kertoo Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilun projektipäällikkö Tuomas Sola.

Ympärivuorokautisesta etätulkkauksesta ei vielä tietoa

Kokeilun laajentamisella poliisin hälytystehtäviin halutaan parantaa kommunikointia kuulovammaisten kansalaisten kanssa, edistää kuulovammaisten oikeusturvaa ja mahdollistaa kansalaisten yhdenvertainen kohtelu.

Kokeilu kestää tällä erää kesäkuulle 2022 saakka ja sen kustannuksista vastaa Kela. Jatkosta tai laajentumisesta ei ole vielä tietoa. Projektipäällikkö Solan mukaan pysyvä, ympärivuorokautinen hätätilanteisiin soveltuva etätulkkaus edellyttää rahoituksen sopimista sisäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kesken.