Milla Pitkäselle nuorisotyön kunniapalkinto

Kuurojen Liiton nuorisotyö järjesti yhteistyössä Tammersignin kanssa valtakunnalliset viittomakieliset nuorisopäivät Tampereella 22.-24.10.2021. 

Nuorisopäivien ohjelmassa oli nuorisokokouksen lisäksi Amazing Race, pub-ilta, jännittävä illanvietto Pormestarisaunassa ja mukavaa yhdessäoloa Saunaravintola Kuumassa Tammerkosken varrella. Mukana oli kaikkiaan 48 nuorta.

Lauantaina 23.10. pidetyssä nuorisokokouksessa valittiin uusi nuorisotoimikunta. Monika Hämälä jatkaa puheenjohtajana. Jäseniksi valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle Juuso Ojala, Jonas Kemppi ja Lauri Luoma. Laura Laht, Roberta Rajala ja Maija Lindström jatkavat jäseninä. Nuorisotoimikunnan tehtävänä on toimia Kuurojen Liiton nuorisotyön tukena, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja osallistua vaikuttamistyöhön. Nuorisokokouksen esitys toimitettiin Kuurojen Liiton hallitukselle hyväksyttäväksi.

Nuorisokokouksessa jaettiin jo kolmannen kerran kunniapalkinto lasten ja nuorten toiminnassa ansioituneelle vapaaehtoiselle. Palkinnon sai jyväskyläläinen Milla Pitkänen, joka on aktiivinen vaikuttaja Jyväskylän kuurojen yhdistyksessä ja Viito ry:ssä. Pitkänen on myös Kuurojen Liiton hallituksen jäsen. Palkinnon myöntöperusteissa todettiin, että Pitkänen pitää lasten ja nuorten asioita esillä. Hän kohtaa lapset ja kuuntelee heitä.

Milla Pitkänen on mielissään palkinnosta.
– Tämä osoittaa, että vapaaehtoistoimintaa arvostetaan ja siihen osallistumista kannustetaan. Se on erityisen tärkeää. Vapaaehtoistoimintaa tehdään omasta halusta, eikä se ole aina niin näkyvää. Se voi jäädä taustalle piiloon, eivätkä ihmiset tiedosta, kuinka paljon se on tekijältään vaatinut.

Pitkästä motivoivat vapaaehtoistoimintaan onnistumisen elämykset ja yhteistyö toisten kanssa. Vapaaehtoistyö on mahdollisuus saada monipuolista kokemusta ja tietotaitoa, joilla voi kehittää itseään.
– Vaikka vapaaehtoistoiminta vaatii usein energiaa ja panostusta, sen energian saa tuplaten takaisin toiminnan tuloksista. Kannustan kaikkia muitakin kokeilemaan!

Viime vuosien koronapandemia on vähentänyt viittomakielisten lasten ja nuorten sosiaalisia kontakteja niin ikätovereihin kuin aikuisiin roolimalleihinkin. Syrjässä olevat viittomakieliset lapset ja nuoret hyötyvät digiajan mahdollisuuksista, mutta lasten kehityksen kannalta fyysiset tapaamiset ovat äärimmäisen tärkeitä.
– Korona-ajan vaikutus näkyy jo viittomakielen kehityksessä, kun kieltä ei ole käytetty normaaleissa olosuhteissa. Se voi osaltaan aiheuttaa paineita osallistua sosiaalisiin tilanteisiin, Milla Pitkänen pohtii. – Siksi on erityisen tärkeää ylläpitää lasten ja nuorten sosiaalisia suhteita. Heidän parissaan työskentelevillä on tässä iso rooli.