Kuurojen Liitto on huolissaan iäkkäiden kuurojen oikeuksien toteutumisesta hoivayksiköissä

Tietojen mukaan iäkkäiltä viittomakielisiltä kuuroilta on evätty oikeus viittomakielen tulkkaukseen.

Kuurojen Liiton tietoon on tullut, että joissain vanhustenhoitoyksiköissä kuurolle asukkaalle on koronavirustilanteesta johtuen kieltäydytty tilaamasta tämän tarvitsemaa tulkkia. Mikäli asukas on tulkin itse tilannut, ei tulkkia terveyteen ja turvallisuuteen vedoten ole päästetty sisään.

”Monet vammaiset henkilöt ovat kuitenkin erityisen haavoittuvassa asemassa vallitsevien poikkeusolojen aikana. Ministeriö korostaa, että poikkeusoloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien oikeuksien toteutumiseen”, toteaa sosiaali- ja terveysministeriö 3.4.2020 antamassaan tiedotteessa.

Kuurojen Liitto muistuttaa, että Kelan järjestämä tulkkauspalvelu on laissa määritelty subjektiiviseksi oikeudeksi, jolla turvataan yhdenvertainen mahdollisuus hoitaa omia asioitaan. Näin ollen, kun ihminen tarvitsee tulkkia, tulkkausta ei voida häneltä kieltää edes poikkeustilanteen vallitessa. Mikäli asukkaalla ei itsellään ole laitteita tai osaamista, jolla tulkkaus voitaisiin järjestää etätulkkauksena, tulee sallia tulkin paikalle pääsy. Tarvittaessa voidaan tehdä erityisjärjestelyjä, esimerkiksi järjestää erillinen tila, jotta tulkkaus voidaan hoitaa mahdollisimman turvallisesti ja välttäen muiden hoivakodin asukkaiden ja hoitohenkilökunnan kohtaamisia.