Kuvakaappaus Suvin verkkosivun etusivusta
Uudella avustuksella katetaan mm. Suvi-verkkosanakirjan sisällön tuotantoa

Kuurojen Liiton viittomakielityölle uusi valtionavustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksena 250 000 € viittomakielten sanakirjatyöhön, kielenhuoltoon ja kielineuvontaan. Kuurojen Liitossa iloitaan päätöksestä, joka turvaa viittomakielten sanakirja-, kielenhuolto- ja kielineuvontatyötä.

Kuurojen Liitolle myönnetyllä, vuodelle 2019 suunnatulla 250 000 € avustuksella katetaan Suvi-verkkosanakirjan ylläpito ja sisällön tuotanto, viittomakielten lautakunnan sihteerityö, ja aivan uutena palveluna käynnistetään kielineuvonta. Kielineuvontaa tarjotaan sekä videopuheluina että sähköpostitse, ja kysymyksiin annetuista vastauksista toimitetaan koosteita verkkoon kaikkien saataville.

Ministeriö perustelee avustuspäätöstään sillä, että viittomakielisen tutkimuksen ja viittomakielisten tutkijoiden työn turvaaminen on korkeakoulu- ja tiedepoliittisesti tärkeää.

Kuurojen Liitossa tehtävän viittomakielten sanakirjatyön rahoitusta ryhdyttiin selkiyttämään viime vuonna. Käytyjen neuvottelujen tuloksena STEA rahoittaa vuodesta 2019 lähtien ainoastaan yhteisölähtöisten SignWiki-kansalaissanakirjojen toimitus- ja ylläpitotyötä, ja tieteellisempään tutkimukseen perustuvan Suvi-sanakirjan rahoitus siirtyi kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle.

Lisätietoja: viittomakieli- ja vaikuttamistyön johtaja Kaisa Alanne, kaisa.alanne@kuurojenliitto.fi