Kesto: 03:43
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kohtuullisilla mukautuksilla kuurot työelämään

Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattori Börje Hanhikoski ja materiaalisuunnittelija Ulla Sivunen vloggaavat työelämän esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Näiden toteutumisessa kohtuulliset mukautukset ovat avainasemassa.

Viime aikoina on paljon keskusteltu siitä, että työelämän tulisi olla yhdenvertaista kaikille työntekijöille ja työnhakijoille. Työntekijän tausta, kuten esimerkiksi kieli, vammaisuus, terveydentila, seksuaalinen suuntautuminen ja uskonto eivät saisi vaikuttaa työntekijän tai työnhakijan asemaan epäedullisesti ja heikentävästi.  Suomen lainsäädännön useat lait ja YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus velvoittavat yhdenvertaiseen kohteluun, joten meillä kuuroillakin on oikeus yhdenvertaiseen asemaan työelämässä.

Yhdenvertainen asema työelämässä ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Työpaikkojen haastatteluissa on yleensä mukana viittomakielen tulkki, ja työnantajaa usein kiinnostaa tietää viittomakielestä, viittomakielen tulkkauksesta ja muista käytännöistä kuuron työntekijän kohdalla. Kuuro työnhakija joutuu usein selittelemään näitä asioita. Nämä liittyvät juuri kohtuullisiin mukautuksiin. Tiesitkö itse, että jos etsit uutta työtä tai tarvitset lisätukea nykyiseen työhösi, sinun on mahdollista pyytää kohtuullisia mukautuksia?

Mitä kohtuulliset mukautukset sitten ovat?

  • Meiltä Kuurojen Liitosta voi kysyä, että millaisia kohtuullisia mukautuksia voi olla. Kuuron työntekijän kohdalla kohtuullisia mukautuksia voivat olla esim. etätulkkaus, työpaikkaan ja työhön liittyvät järjestelyt, kuten työtilan järjestäminen kuurolle sopivaksi ja viestintäkäytänteistä sopiminen siten, että käytetään tekstiviestejä ja sähköpostia. Nykyään on yhä enemmän puheentunnistusohjelmia, joita voi käyttää puheen kääntämisen tekstin muotoon vaikka kännykän näytölle.
  • Työpaikalla voidaan hakea hälytysjärjestelmiä varten vilkkuvaloja ja kannettavia värinähälyttimiä KELA:lta ja TE-toimistolta. Työpaikan tarpeen ja tilanteen mukaan näitä mukautuksia voi tehdä viranomaisten kautta.

Mitä mukautuksia tehdään ja kuka maksaa ne?

  • Kohtuullisten mukautusten suunnittelussa mukana voivat olla työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu, KELA, TE-toimisto ja myös Kuurojen liitosta voi olla asiantuntija mukana antamassa vinkkejä erilaisista ratkaisuista.
  • Mukautusten tekeminen riippuu ihan työntekijän omista tarpeista ja sen mukaan katsotaan, ketkä ovat mukana mukautusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Siinä arvioidaan myös, että millaiset ovat työpaikan tilat ja tarpeet.
  • Jos kohtuullisten mukautusten järjestämisestä tulee jotain kuluja, niin TE-toimistosta ja KELA:lta voi saada tukea näiden kulujen kattamiseen.

Mitä tehdä, jos tulee ongelmia?

Jos tilanteesi työpaikalla muuttuu ja epäilet syrjintää, niin asiassa kannattaa olla yhteyksissä meihin Kuurojen Liittoon. Ohjaamme asian selvittelyssä, ja neuvomme olemaan yhteydessä työnantajaan, luottamusmieheen ja työsuojeluun. Työnantajan tulee suostua kohtuullisiin mukautuksiin. Jos työnantaja kieltäytyy näistä, niin se on lain mukaan syrjintää.

Kuurojen Liitolla on esitteitä, joissa on tietoa kohtuullisista mukautuksista työpaikoille ja työnantajille. Tämä valmis tietopaketti sisältää ohjeita, jotka helpottavat asioiden eteenpäin viemisessä. Positiivinen ja avoin keskustelu työnantajan kanssa on tärkeää ja näin voidaan vaihtaa ajatuksia erilaisista työhön liittyvistä ratkaisuista.