Mediakortti: Kuurojen lehti

Tekniset tiedot

Lehden sivukoko A4210 x 297 mm
Paperi:G-Print, matt 80g, kannet 130g
Kirjapaino:Grano, Helsinki

Ilmoituskoot ja -hinnat

 Koko mmmv4-väri
1/1 takakansi210 x 267
+ 3 mm ylimenot
1 200 €
1/1 sisäsivut ja
3. kansi
182 x 261 tai
210 x 297 + 3 mm
780 € 950 €
1/2 sivuVaaka 182 x 129
Pysty 90 x 261
560 €680 €
1/4 sivuVaaka 182 x 59
Pysty 90 x 129
380 €480 €
1/8 sivuVaaka 90 x 63240 €360 €

Julkaisu on arvonlisäveroton. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Ilmoitusten peruuttaminen

Peruuttaminen tulee tehdä ennen kyseistä aineistopäivää kirjallisesti.

Reklamaatiot

Painoasua koskevat reklamaatiot kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Ilmestyminen ja aikataulu

Lehden nroIlmestymisviikkoAineistopäivä ilmoitukset
110/202101.02.2021
225/202117.05.2021
339/202123.08.2021
449/202101.11.2021