Ministeri Anna-Maja Henriksson. Kuva: Sofia Jern/SFP

Valtioneuvosto antoi asetuksen viittomakieliasioiden neuvottelukunnasta

Tuleva neuvottelukunta käynnistää toimintansa kuluvan vuoden aikana.

Viittomakieliasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida viittomakielilain tavoitteiden toteutumista sekä edistää suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja perusoikeuksia. Neuvottelukunta edistää myös vuoropuhelua ja yhteistyötä viittomakieltä käyttävien ja viranomaisten välillä sekä toimii asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja ja tekemällä esityksiä.

Viittomakieliasioiden neuvottelukunta tulee toimiminaan oikeusministeriön yhteydessä ja koostuu ministeriöiden, muiden viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajista.

– Olen erittäin iloinen, että pääsemme edistämään viittomakielisten oikeuksia toteuttamalla asiaa koskevaa hallitusohjelmakirjausta. Neuvottelukunnan perustaminen on tärkeä askel kohti yhdenvertaisuutta. Sen arvioiden perusteella voimme paremmin löytää konkreettisia tapoja parantaa viittomakieltä käyttävien asemaa yhteiskunnassa, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Asetus astuu voimaan 1.11.2020, ja neuvottelukunnan toiminta käynnistyy kuluvan vuoden aikana.