Språkstyrka sai jatkorahoitusta

Språkstyrka-projektin tavoitteena on suomenruotsalaisen viittomakielen elvytys. Projektissa panostetaan erityisesti perheiden ja koulujen tukemiseen.

Språkstyrka-projekti on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä jatkorahoituksen 131 000 euroa ajalle 1.4.2023-31.3.2024. Kuurojen Liitto jatkaa projektin koordinointia, ja vastuuhenkilönä jatkaa erityisasiantuntija Annika Aalto. Kuten aiemmin, tuki jakautuu eri kohteisiin.

Finlandssvenska teckenspråkiga (FST) jatkaa suomenruotsalaisen viittomakielen kielimentoritoimintaa. Sekä FST että Kuurojen Liitto on saanut kyselyitä perheiltä, joilla on toiveena saada mentori. Nyt tähän tarpeeseen voidaan vastata.

Humakissa tuki suuntautuu Livs 4 -koulutuksen suunnitteluun. Itse koulutus toteutetaan erillisellä rahoituksella, ja sen keskiössä on viittomakielen sekä viittomakommunikaation opettaminen.

Pedersören kunta puolestaan jatkaa viittomien ja viittomakielen etäopetusta ja sen kehittämistä sekä neuvontaa muihin päiväkoteihin sekä kouluihin.

Lisäksi aloitetaan yhteistyö VIKKE-hankkeen kanssa; tavoitteena on tuottaa hankkeelle ruotsinkieliset verkkosivut. Toiveissa on myös kehittää Papunetin ruotsinkielisiä sivuja.

Vuonna 2021 käynnistynyt Språkstyrka sai jatkoa nyt toisen kerran.