Kuurojen Liitto vaatii viittomakielisten sovinto- ja totuusprosessin käynnistämistä

Tiedote 15.12.2021

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti valtioneuvosto aloitti kuuroihin kohdistuneita oikeudenloukkauksia koskevan valtiollisen sovintoprosessin tutkimushankkeen kesällä 2020.

Tutkimushankkeen 15.12.2021 julkaisema taustaselvitys kertoo karua tarinaa kuurojen historiasta ja nykypäivästä. 100 vuoden ajanjaksoon sisältyy henkistä ja fyysistä väkivaltaa, alistamista, eristämistä ja viittomakielen kieltämistä. Rajuimpia ovat olleet rotuhygieenisin syin tehdyt, kuurouden poistamiseen pyrkineet toimenpiteet, kuten pakkosterilisaatiot ja -abortit, kokeelliset korvaleikkaukset sekä viittomakielen hävittäminen kuurojen opetuksesta.

Vielä tänä päivänäkään lainsäädäntö ei tue riittävästi viittomakielisten oikeuksia: ongelmat alkavat jo neuvolassa, jatkuvat varhaiskasvatuksessa ja edelleen vaikuttavat negatiivisesti viittomakielisten lasten koulunkäyntiin. Selvityksen mukaan rakenteelliset vääryydet jatkuvat ammattiopinnoissa, korkeakoulutuksessa ja työelämässä. Lisäksi yhteiskunnan viittomakielisiä palveluja koskeva lainsäädäntö on heikkoa tai olematonta.

Kuurojen Liitto vaatii, että nyt valmistuneen selvityksen jälkeen varsinainen totuus- ja sovintoprosessi on viipymättä käynnistettävä, ja prosessille on osoitettava riittävät resurssit sekä varmistettava psykososiaalinen tuki.

–  Sovintoprosessissa on tärkeää selvittää kuuroihin kohdistuneet vääryydet sekä estää niiden jatkuminen tulevaisuudessa. Sovintoon tarvitaan tietoa ja ymmärrystä sekä todellisia toimenpiteitä muutokseen kohti parempaa. Selvityksessä esitellään jo mahdollisia malleja prosessin jatkolle. Tässä vaiheessa ei tulisi kuitenkaan tehdä päätöksiä niistä, vaan viittomakielisen yhteisön pitää ensin muodostaa rauhassa käsitys raportin sisällöstä, prosessin jatkosta ja eri vaiheista sekä pohtia, millainen malli olisi sopivin. Seuraavaksi toivomme, että neuvottelu valtion ja yhteisöä edustavien järjestöjen välillä voi alkaa, kommentoi Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen.

Selvityksen toimenpidesuosituksissa todetaan, että historiallisten vääryyksien kohtaamisprosessia on kutsuttava totuus- ja sovintoprosessiksi. Kuurojen Liitto tukee tätä prosessin nimen muutosta sen luonnetta vastaavaksi. Huomioitavaa on, että saamelaisten vastaavan prosessin nimi on totuus- ja sovintoprosessi.

Kuurojen Liiton liittokokouksessa 2019 kuurojen yhteisö osoitti tukensa prosessin käynnistämiselle allekirjoittamalla sovintoprosessia koskevan julkilausuman. Yhdistysten edustajat valtuuttivat yksimielisesti liiton hallituksen viemään selvitysprosessia eteenpäin. Julkilausumassa lisäksi korostettiin viittomakielisen yhteisön osallisuutta ja edustusta sovintoprosessin kaikissa vaiheissa.

–  Prosessia ei voi toteuttaa ilman yhteisön tukea, osallisuutta sekä luottamusta. Lisäksi kaikki materiaali tulee tuottaa myös viittomakielellä, jotta se on saavutettava koko yhteisölle, muistuttaa Markku Jokinen.