Föreningsturnén för Finlands Dövas Förbunds sannings- och försoningsprocess fortsätter

Förbundets föreningsturné, som inleddes i mars, fortsätter nu på fem nya orter.

Föreningsturnén är ett tillfälle att diskutera sannings- och försoningsprocessens idé, processens olika skeden och de historiska oförrätterna. Syftet är att samla in önskemål och förväntningar från gemenskapen med tanke på fortsatta åtgärder. Materialet kommer att användas i samtalen med representanterna från statens sida.

Tiderna för den fortsatta föreningsturnén för sannings- och försoningsprocessen

S:t Michel ons 4.5 kl. 17.30–20
ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki rf:s lokal, Otto Mannisen katu 4, S:t Michel
Ledare: Kaisa Alanne och Laura Pajunen

Kuopio tor 5.5 kl. 16–19
Hotelli IsoValkeinen, Isovalkeinen Sali, Majaniementie 2, Kuopio
Ledare: Kaisa Alanne och Laura Pajunen

Uleåborg lör 7.5. kl. 13–15
Oulun Kuurojenyhdistys rf:s lokal, Koskitie 19, Uleåborg
Ledare: Markku Jokinen och Helena Torboli

Kotka tis 10.5. kl. 17–21
Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka
Ledare: Markku Jokinen och Helena Torboli

Tammerfors ons 18.5. kl. 17–21
Tampereen Viittomakieliset rf:s lokal, Satamakatu 13, Tammerfors
Ledare: Kaisa Alanne ja Laura Pajunen


Representanter för förbundets styrelse deltar i alla diskussionsmöten.

Dessutom kommer vi att ordna en diskussion för alla som använder finlandssvenskt teckenspråk i samarbete med Finlandssvenska Teckenspråkiga rf. Tidpunkten meddelas senare.

Det kan komma förändringar i föreningsturnéns datum och tider, följ med din egen förenings information.