Längd: 01:24
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Föreningskväll på distans 17.3. kl 18-20: Digi i föreningsverksamheten  

I mars kommer vi bland annat att diskutera säker användning av internet.

Nästa föreningskväll på distans är torsdag 17.3 kl 18-20. Vi tar upp ett tema ni önskat; vi diskuterar digiärenden, bl.a. nätbedrägerier och nätfiske, samt föreningarnas digikunskaper. Nätbedrägerierna har tyvärr ökat den senaste tiden, och medvetenhet kan förebygga att man bli föremål för bedrägeri. Digitaliseringen framskrider – hur är det med föreningsmedlemmarnas digikunskaper 

Med oss och diskutera temat är förbundets digihandledare Heli Mikkola och David Barber 

Kom med och för vidare informationen till din förening och närkrets. Anmälning till distanskvällen senast 17.3 kl 15 till Iina eller föreningsinstruktionens e-post: jarjestoohjaus@kuurojenliitto.fi