Längd: 0:41
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Föreningskväll på distans onsdag 23.2. kl 18: Föreningen påverkar

Kom med, och locka också din förenings medlemmar med på distanskvällen.

Nästa föreningskväll på distans är 23.2. kl 18-20, lägg märke till att datumet ändrat från det som meddelats tidigare!

Tema: Föreningen påverkar.

Under föreningsdagarna diskuterade vi de nya välfärdsområdena och möjligheter att påverka. Vi fortsätter denna diskussion under föreningskvällen.

Visst kommer ni ihåg att som bekant anmäla er till föreningsinstruktionens epost jarjestoohjaus@kuurojenliitto.fi  eller Iina senast 23.2. klockan 15.