Längd: 01:08
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Föreningskväll på distans 7.6.: Lätta pengar åt föreningen? 

Den sista föreningskvällen på distans ordnas tisdag 7.6.2022 kl 18-20. Vi får förbundets medelanskaffningsansvarige Ville Anttila på besök. Vi diskuterar Pieni ele-insamlingen och andra möjligheter föreningarna har för att samla in medel.

Vi börjar svänga vår blick mot sommarlovet, men före det har ni en möjlighet att komma med önskemål gällande höstens distanskvällar: vilka dagar skulle passa bäst och vilka teman önskar ni?

Kom med du också, anmäl dig via epost: jarjestoohjaus@kuurojenliitto.fi eller meddelande åt Iina före 7.6.2022 kl 15.00.