Rapport om medlemsorganisatonsstödet för 2020 – observera att tidtabellen har ändrats

Finlands Dövas Förbunds medlemsorganisationer (understödsanvändarna) har via Finlands Dövas Förbund rf fått Steas medlemsorganisationsunderstöd för sin verksamhet. Nu i slutet av verksamhetsåret ska föreningarna rapportera om hur stödet har använts.

Längd: 01:30
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Observera att tidtabellen har ändrats. Användningen av medlemsorganisationsunderstödet ska nu rapporteras i två skeden:

  • Redogörelsen om hur stödet har använts ska lämnas senast 31.12.2020. Till redogörelsen ska fogas tillförlitliga verifikatkopior för utgifterna. Om en del av understödet inte har använts ska det oanvända beloppet också uppges.
  • Rapporten om verksamheten som stödet har använts till ska lämnas senast  31.3.2021. Till rapporten fogas resultaträkning för varje enskilt  kostnadsställe samt bokslut.

I rapporten säkerställer man att användningen av stödet är effektiv och ändamålsenlig. Utgående från understödsanvändarnas rapporter avlägger Finlands Dövas Förbund rapport till Stea om den stödda verksamhetens resultat.

Närmare anvisningar för rapportering hittar du nedan.

Längd: 01:29
Ingen textning
Språk: Suomalainen viittomakieli

Anvisningar för rapportering

Både utredning och rapport görs på e-blanketter. Länkar till blanketterna finns här intill.

Lämna först redogörelsen till Finlands Dövas Förbund senast 31.12.2020. I den anges hur mycket av stödet som användes. Kom ihåg att bifoga fakturakopior för utgifterna. Om understödet inte har använts slut år 2020 ska det i redogörelsen uppges hur mycket av stödet som överförs till år 2021. Kom ihåg att beakta detta också i föreningens bokslut.

Lämna sedan in rapporten senast 31.3.2021. I den ska uppges vad föreningen har gjort med understödet. Kom ihåg att bifoga  resultaträkning för varje enskilt  kostnadsställe samt bokslutet för 2020. Vid behov kan bokslutet skickas per e-post eller per post efter föreningens årsmöte, om bokslutet inte ännu har fastställts före slutet av mars.

Som ansvarig kontaktperson i fråga om understödet fungerar regionarbetets direktör Helena Torboli. Vid behov kan du be föreningsexperterna om råd och handledning.

Kasvokuva Helena Torbolista

Helena Torboli

Direktör
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 595 1842
Ansvarsområde Regionarbete

Asta Tikkanen

Regionarbetare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 5488 165
Ansvarsområde Föreningshandledning Servicehandledning

Iina Uhlenius

Organisationssamordnare (tf)
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5256
Ansvarsområde Föreningsprogrammet

Janita Lätti

Regionarbetare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 7525 257
Ansvarsområde Servicehandledning Föreningshandledning

Nyheter till föreningarna