Jäsenjärjestöavustuksen 2020 raportointi – huomioi muuttunut aikataulu

Kuurojen Liiton jäsenyhdistykset (avustuksenkäyttäjät) ovat saaneet Kuurojen Liitolta toimintaansa STEAn jäsenjärjestöavustusta vuodelle 2020. Nyt toimintavuoden lopussa tulee raportoida avustuksen käytöstä.

Videon kesto: 01:30
Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Huomioithan, että aikataulu on muuttunut. Jäsenjärjestöavustuksen 2020 käyttö raportoidaan nyt kahdessa eri vaiheessa:

  • Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava 31.12.2020 mennessä. Selvitykseen tulee liittää luotettavat tositekopiot menoista. Selvityksessä ilmoitetaan myös käyttämättä jäänyt avustussumma.
  • Raportti avustetusta toiminnasta toimitetaan 31.3.2021 mennessä. Raporttiin liitetään avustuksen kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma ja tilinpäätös.

Raportissa varmistetaan, että avustuksen käyttö on tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Avustuksenkäyttäjien raporttien pohjalta Kuurojen Liitto tekee raportin STEAlle avustetun toiminnan tuloksista.

Tarkemmat raportointiohjeet löydät alta.

Kesto: 01:29
Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Raportointiohjeet

Molemmat, sekä selvitys että raportti, tehdään sähköisellä verkkolomakkeella – ohessa linkit lomakkeisiin.

Toimita ensin selvitys Kuurojen Liittoon 31.12.2020 mennessä. Selvityksessä kerrotaan, paljonko avustusta käytettiin. Muista liittää tositekopiot menoista. Mikäli avustusta ei ole käytetty loppuun vuoden 2020 aikana, tulee selvityksessä merkitä, kuinka paljon avustuksesta siirtyy käytettäväksi vuonna 2021. Muista huomioida tämä myös yhdistyksen tilinpäätöksessä.

Seuraavaksi toimita raportti 31.3.2021 mennessä. Raportissa kerrotaan, mitä yhdistys on avustuksella tehnyt. Muista liittää avustuksen kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma ja vuoden 2020 tilinpäätös. Tarvittaessa tilinpäätöksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen, jos tilinpäätöstä ei ole vielä hyväksytty maaliskuun loppuun mennessä.

Avustuksesta vastaava yhteyshenkilö on aluetyön johtaja Helena Torboli ja tarvittaessa voit pyytää järjestöasiantuntijoilta neuvoa ja ohjausta.

Asta Tikkanen

Aluetyöntekijä
Henkilö ottaa vastaan äänipuheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 50 5488 165
Henkilön vastuualue Järjestöohjaus Palveluohjaus
Iina Uhleniuksen kasvokuva

Iina Uhlenius

Järjestösuunnittelija
Henkilö ei ota vastaan äänipuheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 44 752 5256
Henkilön vastuualue Yhdistysohjelma

Janita Lätti

Aluetyöntekijä
Henkilö ottaa vastaan äänipuheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 44 7525 257
Henkilön vastuualue Palveluohjaus Järjestöohjaus
Kasvokuva Helena Torbolista

Helena Torboli

Johtaja
Henkilö ei ota vastaan äänipuheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 50 595 1842
Henkilön vastuualue Aluetyö

Yhdistyshuoneen uutisia