Ansökan om medlemsorganisationsunderstöd för år 2021

Nu är det dags att ansöka om medlemsorganisationsunderstöd för föreningens verksamhet för år 2021. Vad vill din förening göra nästa år?

Längd: 01:31
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Den elektroniska ansökningsblanketten för Steas medlemsorganisationsstöd är nu öppen, länk till blanketten finns här intill. Ansökningstiden tar slut söndag 10.1.2021 klockan 22:00.

Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar kan ansöka om stöd för följande: :

 • möjliggöra teckenspråkig kamratverksamhet , t.ex. klubbverksamhet för målgruppen
 • stöda frivilliga funktionärer, bl.a. utbildning, arbetshandledning, rekreation
 • arrangera olika slags evenemang
 • arrangera evenemang i samarbete med andra
 • främja föreningsverksamheten
 • göra mindre anskaffningar
 • genomföra ett särskilt projekt

Kom ihåg att skicka in den elektroniska ansökningsblanketten senast 10.1.2021. Försenade ansökningar tas inte emot, utom om ansökningstiden har förlängts.

Finlands Dövas Förbund administrerar och övervakar användningen av understödet och rapporterar  om det enligt Steas anvisningar.

Du kan läsa om grunderna för beviljande av medlemsorganisationsunderstöd här intill.

 

Längd: 01:27
Ingen textning
Språk: Suomalainen viittomakieli

Tips för att göra en bra ansökan


 • Diskutera med din förening om hur ni skulle vilja använda stödet år 2021. Vad vill ni främja inom föreningsverksamheten? Eller hurdan utbildning eller rekreation behöver föreningens frivilliga? Kanske ni har en idé till ett evenemang som ni vill ordna?
 • Bekanta dig med ansökningsblanketten – kontakta oss om det är något du vill fråga!
 • Läs principerna för hur stödet kan användas. Om något verkar oklart kan du fråga oss så får du mera information!
 • Gör en plan för hur stödet ska användas samt en kostnadskalkyl (om det är fråga om ett evenemang som genomförs i samarbete med andra, ange den egna andelen av kostnaderna)
 • Kom ihåg att bifoga bokslutet för föregående år till ansökan
 • Kom ihåg att kolla om redogörelsen för användningen av understödet för 2020 har skickats in (om ni fick stöd)
 • Kolla att kontaktuppgifterna är rätt
 • Förbered stödets kostnadsställe i bokföringen plats under punkten Understöd från Stea (kan skapas först när understödsbeslutet är offentligt)
Kasvokuva Helena Torbolista

Helena Torboli

Direktör
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 595 1842
Ansvarsområde Regionarbete

Asta Tikkanen

Regionarbetare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 5488 165
Ansvarsområde Föreningshandledning Servicehandledning

Iina Uhlenius

Organisationssamordnare (tf)
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5256
Ansvarsområde Föreningsprogrammet

Janita Lätti

Regionarbetare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 7525 257
Ansvarsområde Servicehandledning Föreningshandledning

Nyheter till föreningarna