Föreningsdagarna

Föreningsdagarna är diskussionsdagarnas nya namn från och med år 2020! Teman är ”Mot framtiden tillsammans”.

Finlands Dövas Förbunds föreningsdagar 31.1-1.2.2020
i Ljusa husets auditorium, Ilkkavägen 4, Helsingfors

Mot framtiden tillsammans

Enligt årets tema diskuterar vi, kläcker idéer och för fram saker som vi vill utveckla tillsammans, med sikte på framtiden.  Kommande ärenden är medlemsorganisationsunderstödet till Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar, planeringen av den nya strategiperioden, språkskyddet, samt de nya webbsidorna för förbundets föreningsrum (nuvarande Till föreningarna).

Tidsplan           

Fredag 31.1 kl. 18-20

  • Ankomstkaffe
  • Föreningsdagarna inleds, presentation av Finlands Dövas Förbunds styrelse.
  • Erfarenheter av medlemsorganisationsunderstödet

Lördag 1.2 kl. 9-16                     

  • Morgonkaffe
  • Rapport om turnén för den nya strategiperioden 2021-2024 och fortsättningsuppgift
  • Lunch
  • Språkskydd; barns och ungdomars språkliga rättigheter
  • Föreningsrummets nya sidor
  • Avslutningskaffe

Föreningarna har möjlighet att informera om sina egna evenemang eller andra saker. Vänligen förbered er på förhand om ni har något ni vill föra fram till de andra. Ni kan informera direkt på platsen eller skicka in en video om ärendet på förhand (videon får vara max 2 minuter lång).

Närmare program kommer på Till föreningarna-sidan på Finlands Dövas Förbunds webbplats  i januari 2020.

Anmälning

Från varje förening kan en (1) representant delta Föreningsdagarna. Finlands Dövas Förbund betalar denna representants rese- och måltidskostnader (inkluderar ej övernattning). Den förening som så önskar kan på egen bekostnad skicka ytterligare en representant.

Förbundet bjuder alla som har anmält sig på ankomstkaffe på fredagen och avslutningskaffe på lördagen.

Reseersättningen betalas i april till det bankkonto som representanten har uppgett. Ersättning betalas enligt kollektivtrafikens tariffer. Uppgifterna för reseersättningen ska ges till Elina Pokki (elina.pokki@kuurojenliitto.fiföre 31.3.2020OBS! Uppgifter som skickas efter detta datum beaktas inte.

För föreningarnas representanter har ett antal rum reserverats på Hotell Haaga (www.hotelhaaga.fi)

Bokningar ska göras på e-postadressen hotel@haaga.fi. När ni bokar ert rum ska ni komma ihåg att uppge bokningskoden ”Kuurojen Liiton kiintiö”. Var och en sköter bokning och betalning själv direkt med hotellet. Rummen måste bokas före 17.1.2020, efter det får hotellet fritt sälja rummen till andra hotellgäster. När man betalar på plats kostar enkelrum 95€/natt och dubbelrum 115€/natt. Frukost ingår i priset.

Kom också ihåg att anmäla er till Föreningsdagarna En länk för elektronisk anmälning :

https://www.lyyti.in/Jarjestopaivat_4294/se

Vi ber vänligen föreningarna att anmäla sig i god tid!