Längd: 02:46
Textning: Suomi, Ruotsi
Språk: Finskt teckenspråk

Utbildning för frivilliga! 

Frivilligverksamheten vid Finlands Dövas Förbund ordnar under veckoslutet den 6-8.10.2023 i Helsingfors i samarbete med Dövas folkhögskola en utbildning för dem som är intresserade av frivilligverksamhet.

Utbildningen har två teman: kamratverksamhet och föreningsverksamhet. Utbildningen innehåller gemensamma avsnitt om frivilligarbete samt fördjupning i ämnena i skilda grupper.

Kamratverksamhetens utbildning

I kamratverksamhetens utbildning utbildas stödpersoner. Kravet för att delta i utbildningen är att man är 18 år gammal och behärskar teckenspråket flytande, hörsel har ingen betydelse. Alla intresserade kommer att intervjuas först. Under utbildningen kommer vi att öva olika kundsituationer och diskutera gränser. Ett intyg erhålls efter utbildningen.

Mer information om kamratverksamheten finns på https://kuurojenliitto.fi/kaveritoiminta/

Föreningsverksamhetens utbildning

I föreningsverksamhetens utbildning fokuserar vi på ärenden som rör föreningsarbete, bl.a. att stärka föreningar och volontärer. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av föreningsarbete eller att man redan är involverad i en förening, alla som är engagerade i föreningsarbete eller är intresserade av ämnet är välkomna att delta!

Mer information om föreningsverksamheten finns på https://kuurojenliitto.fi/yhdistyshuone/sv/

Tidtabell och anmälan

De som har anmält sig till kamratverksamheten börjar med några Zoom-möten redan tidigare. Kursveckoslutet börjar på fredag kväll. Vi fortsätter på lördagen till kvällen och söndagens program avslutas på eftermiddagen. Utbildningen inkluderar luncher, eftermiddagskaffe och middagar.

De som har anmält sig till föreningsverksamheten börjar på lördagen fortsätter till sent på eftermiddagen. Söndagen avslutas på eftermiddagen. Utbildningen inkluderar luncher och eftermiddagskaffe.

En mer detaljerad tidtabell kommer att skickas närmare utbildningen. De som kommer längre bort ifrån och behöver boende kan kontakta oss.

Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan är redan öppen och slutar den 31 augusti 2023!

ANMÄL DIG HÄR

Välkommen att delta!