Längd: 01:30
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Föreningarnas styrelse och föreningens medlemmar – finns samarbete?

Det finns många olika uppgifter inom föreningens verksamhet. Det finns absolut tillräckligt åt både föreningens styrelse och medlemmar.

Många medlemmar kan hitta en passande och betydelsefull uppgift genom föreningsverksamheten. Det kan vara allt från att koka kaffe till samhälleligt påverkansarbete.
Bägge uppgifter och allt däremellan är lika värdefulla och viktiga.

Vilka skyldigheter har föreningens styrelsemedlemmar och vilka är den enskilde medlemmens skyldigheter? Eller har medlemmarna skyldigheter, och vad kan medlemmarna göra för föreningen?

Välkommen med till distanskvällen i mars och diskutera 15.3.2023 kl 18-20!

Zoom-länk: https://us02web.zoom.us/j/89119398835