Rapport om medlemsorganisationsstödet för 2021 – observera att tidtabellen har ändrats

Finlands Dövas Förbunds medlemsorganisationer (understödsanvändarna) har via Finlands Dövas Förbund rf fått Steas medlemsorganisationsunderstöd för sin verksamhet 2021. Nu i slutet av verksamhetsåret ska föreningarna rapportera om hur stödet har använts.

Längd: 01:04
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Användningen av medlemsorganisationsunderstödet 2021 ska rapporteras i två skeden:

  • Redogörelsen om hur stödet har använts ska lämnas senast 31.12.2021. Till redogörelsen ska fogas tillförlitliga verifikatkopior för utgifterna. Om en del av understödet inte har använts ska det oanvända beloppet också uppges.
  • Rapporten om verksamheten som stödet har använts till ska lämnas senast 15.2.2022. Tidpunkten har tidigarelagts på grund av Steas ändrade tidtabell för förbundets rapport.

I rapporten säkerställer man att användningen av stödet är effektiv och ändamålsenlig. Utgående från understödsanvändarnas rapporter avlägger Finlands Dövas Förbund rapport till Stea om den stödda verksamhetens resultat.

Närmare anvisningar för rapportering hittar du nedan.


 

Regionarbetets direktör Helena Torboli är ansvarig kontaktperson i fråga om understödet. Vid behov kan du be föreningsexperterna om råd och handledning.

Längd: 01:18
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Anvisningar för rapportering

Både utredningen och rapporten görs på e-blanketter. Länkar till blanketterna finns här intill.

Lämna först redogörelsen till Finlands Dövas Förbund senast 31.12.2021:

  • I den anges hur mycket av stödet som användes.
  • Kom ihåg att bifoga fakturakopior för utgifterna. Om understödet inte har använts slut år 2021 ska det i redogörelsen uppges hur mycket av stödet som överförs till år 2022. Kom ihåg att beakta detta också i föreningens bokslut.

Lämna sedan in rapporten senast 15.2.2022:

  • I den ska uppges vad föreningen har gjort med understödet.
  • Kom ihåg att bifoga resultaträkning för varje enskilt kostnadsställe samt bokslutet för 2021.
  • Vid behov kan bokslutet skickas till Helena Torboli per e-post torboli@kuurojenliitto.fi eller per post efter föreningens årsmöte, om bokslutet ännu inte har fastställts.
Kasvokuva Helena Torbolista

Helena Torboli

Direktör
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 595 1842
Ansvarsområde Regionarbete
""

Asta Tikkanen

Regionarbetare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 5488 165
""

Iina Uhlenius

Organisationssamordnare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5256
Ansvarsområde Föreningsprogrammet

Janita Lätti

Regionarbetare
Henkilön toimialue Mellersta Finland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 7525 257

Nyheter till föreningarna