Förbundsmötet 2021

Förbundsmötet 2021 ordnas i sin helhet på distans.

Längd: 2:28
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbund rf:s styrelse kallar medlemsföreningarna till stadgeenligt ordinarie förbundsmöte, som hålls som webbmöte på plattformen Zoom lördag 12.6.2021.

Förbundsmötet börjar klockan 10:00 lördagen den 12.6.2021 och avslutas kockan 18:00.  Webbmötet genomförs från Ljusa huset men med iakttagande av coronasäkerheten är endast förbundsmötets funktionärer, personal och styrelsemedlemmar på plats. Förbundsmötesdelegaterna deltar i webbmötet genom distansförbindelser. För att kunna delta måste delegaterna ha en fungerande Internetförbindelse.

Mötet behandlar de ärenden som enligt förbundets stadgar åligger det ordinarie förbundsmötet och som har beretts av styrelsen, samt tillsätter ett valutskott för att bereda personvalen till det ordinarie förbundsmötet 2022.

Rösträtt på förbundsmötet har de delegater som valts av medlemsföreningarna. Av medlemsföreningarna har dövföreningarna en (1) röst var och dessutom en (1) tilläggsröst för varje hundratal (100) medlemmar. Övriga medlemsföreningar har en (1) röst var.

Distansdeltagarna ombeds anmäla sig via anmälningslänken här intill senast 24.5.2021.

Delegaterna ombeds också att skicka in sina fullmakter elektroniskt till e-postadressen iina.uhlenius@kuurojenliitto.fi senast 24.5.2021.  Därefter sänds per post röstnings- och inläggskort till distansdeltagarna, samt en tidtabell testning av distansförbindelserna. Vid testtidpunkterna har distansdeltagarn möjlighet att med förbundets personal testa sin distansförbindelse.


Från förbundsmötet görs en direktsändning som kan ses på adressen www.kuurojenliitto.fi