Det extraordinarie förbundsmötet är inställt

De ärenden som enligt tidigare meddelande skulle behandlas på det extraordinarie förbundsmötet kommer att behandlas på förbundsmötet i juni.

Finlands Dövas Förbunds styrelse beslutade på sitt möte 16.3. att inhibera det tidigare aviserade extraordinarie förbundsmötet. Det var meningen att det extraordinarie förbundsmötet skulle hållas 18.4.2020 och mötet skulle ha behandlat säkerheterna för dövförbundets andel av lånet för renoveringen av Ljusa huset.

Ärendet överförs nu till behandling på förbundsmötet i juni. Förbundsmötet ordnas i Åbo 13.6.2020.