Föreningsdagarna 2021

Föreningsdagarna ordnas helt på distans via nätplattformen Zoom.

* EDIT 13.1! På grund av coronasituationen ordnas Föreningsdagarna enbart som distansevenemang. *

Utgående från medlemsföreningarnas önskemål valdes två huvudteman: coronavirusets inverkan på föreningsverksamheten och förankrandet av förbundets strategiska mål för åren 2021­-2025.

Tidtabell

  • Fredag 5.2 kl. 18-20
  • Lördag 6.2 kl. 10-15 (lunchpaus 12-13)

På eftermiddagens föreningsforum har föreningarna möjlighet att informera om sina egna evenemang eller andra saker. Vänligen förbered på förhand det ni eventuellt vill dela med de andra. På föreningsforumet kan ni informera antingen på plats eller genom att på förhand skicka in en redigerad video (längd: max 2 minuter)

Närmare program kommer i Föreningsrummet i januari.

Anmälning

Anmälning till föreningsdagarna görs elektroniskt senast 1.2 via länken Föreningsdagarna 2021.

Till distansdeltagare:

Två delegater / medlemsförening kan delta i föreningsdagarna.

Distansdeltagarna ska se till att på sin maskin ha den nyaste versionen av Zoom nedladdad (version 5.4. eller nyare). Detta underlättar moderatorns arbete. Man får ladda ned programmet gratis.

Det går att delta i mötet också utan att ladda ned programmet men nedladdningen gör att förbindelserna fungerar bättre.

Finlands Dövas Förbunds regionpersonal fungerar som stöd för distansdeltagarna både före och under föreningsdagarna.

Varmt välkommen till föreningsdagarna på distans!