Förbundsmötet 2022

MÖTESKALLELSE

Längd: 01:40
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbund rf:s styrelse kallar medlemsföreningarna till stadgeenligt ordinarie förbundsmöte som hålls 11.6.2022 i Ljusa huset, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors. Förbundsmötet inleds lördagen den 11 juni klockan 10.00 och avslutas klockan 18.00.

Mötet behandlar ärenden, som enligt förbundets stadgar åligger ordinarie förbundsmötet och som beretts av styrelsen, samt tillsätter ett valutskott för att bereda personvalen till det ordinarie förbundsmötet 2023.

Rösträtt på förbundsmötet har de delegater som valts av medlemsföreningarna. Av medlemsföreningarna har dövföreningarna en (1) röst var och dessutom en (1) tilläggsröst för varje hundratal (100) medlemmar. Övriga medlemsföreningar har en (1) röst var.

Medlemsföreningens delegat ska förete sin fullmakt för granskning på mötesplatsen vid angiven tid. Granskningen av fullmakter sker på mötesplatsen lördagen den 11 juni klockan 9.00–10.00.

Direktsändning

Från förbundsmötet görs en direktsändning som kan ses på adressen: www.kuurojenliitto.fi

Nyheter från förbundsmötet