Förbundsmötet 2022

Förhandsmeddelande om förbundsmötet

Finlands Dövas Förbund rf:s styrelse har beslutat att det ordinarie förbundsmötet 2022 hålls i Helsingfors 11.6.2022. Eventuella andra deltagandesätt meddelas senare, men senast i möteskallelsen.

Framställningar till förbundsmötet

Förbundets styrelse och medlemsföreningar är berättigade att göra framställningar till förbundsmötet. Medlemsföreningarna ska skicka sina framställningar till förbundets styrelse senast 31.3.2022. De ska undertecknas av föreningens officiella namntecknare.

Skicka framställningarna till adressen

Finlands Dövas Förbund rf
Styrelsen
PB 57
00401 Helsingfors

Valet av delegater till förbundsmötet

Föreningarna väljer sina delegater till förbundsmötet på det möte som anges i deras stadgar. Enligt förbundets regler har de här delegaterna rösträtt på förbundsmötet. Av medlemsföreningarna har dövföreningarna en (1) röst var och dessutom en (1) tilläggsröst för varje hundratal (100) medlemmar. Övriga medlemsföreningar har en (1) röst var.

Finlands Dövas Förbund rf
Styrelsen 17.4.2021

Nyheter från förbundsmötet