Extraordinarie förbundsmöte 2021

FINLANDS DÖVAS FÖRBUNDS EXTRAORDINARIE FÖRBUNDSMÖTE 6.11.2021 i Helsingfors.
MÖTESKALLELSE

Längd: 01:05
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbund rf:s styrelse kallar sina medlemsföreningar till extraordinarie förbundsmöte, som ordnas 6.11.2021 i Ljusa huset, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors. Förbundsmötet inleds lördagen den 6 november klockan 12.00 och avslutas klockan 16.00.

Ärendet som avgörs på Finlands Dövas Förbund rf:s extraordinarie möte är försäljningen av aktierna i Fastighets Ab Ljusa huset och överföringen av arranderätten till tomten till den nya ägaren.

Rösträtt på förbundsmötet har de delegater som valts av medlemsföreningarna. Av medlemsföreningarna har dövföreningarna en (1) röst var och dessutom en (1) tilläggsröst för varje hundratal (100) medlemmar. Övriga medlemsföreningar har en (1) röst var.

Medlemsföreningens delegat ska förete sin fullmakt för granskning på mötesplatsen vid angiven tid. Granskningen av fullmakter sker på mötesplatsen lördagen den 6 november klockan 11:00-12:00.

Helsingfors 25.9.2021

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF

Styrelsen


Anmälning

Anmälning till extraordinarie förbundsmötet endast via länken nedan:

https://www.lyyti.in/Ylimaarainen_liittokokous_2021_7960/se