Ansökan om medlemsorganisationsunderstöd för 2023

Nu är det dags för medlemsföreningarna i Finlands Dövas Förbund att ansöka om medlemsorganisationsunderstöd för sin verksamhet 2023. Vad vill din förening göra nästa år?

Längd: 02:53
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Den elektroniska ansökningsblanketten för Steas medlemsorganisationsstöd 2023 är nu öppen, länken till blanketten finns här intill. Ansökningstiden tar slut söndag 11. januari 2023 klockan 22:00.

Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar kan ansöka om understöd för följande:

 • möjliggöra teckenspråkig kamratverksamhet, t.ex. klubbverksamhet för målgruppen
 • stödja frivilliga funktionärer, bl.a. utbildning, arbetshandledning, rekreation
 • arrangera olika slags evenemang
 • arrangera evenemang i samarbete med andra
 • främja föreningsverksamheten
 • göra mindre anskaffningar
 • genomföra ett särskilt projekt

Medlemsföreningarna kan ansöka om understöd på högst 4000 € / en medlemsförening.


Kom ihåg att skicka in den elektroniska ansökningsblanketten senast 11.1.2023. Försenade ansökningar tas inte emot, utom om ansökningstiden har förlängts.

Finlands Dövas Förbund administrerar och övervakar användningen av understödet och rapporterar om det enligt Steas anvisningar.

Längd: 02:00

Tips för att göra en bra ansökan


 • Diskutera med din förening om hur ni skulle vilja använda understödet år 2023. Vad vill ni främja inom föreningsverksamheten? Eller hurdan utbildning eller rekreation behöver föreningens frivilliga? Kanske ni har en idé till ett evenemang som ni vill ordna?
 • Tänk på att beakta olika åldersgrupper och nya ansikten!
 • Bekanta dig med ansökningsblanketten – kontakta oss om det är något du vill fråga!
 • Läs grunderna för hur understödet kan användas. Om något verkar oklart kan du fråga oss så får du mera information!
 • Gör en plan för hur understödet ska användas samt en kostnadskalkyl (om det är fråga om ett evenemang som genomförs i samarbete med andra, ange den egna andelen av kostnaderna)
 • Kom ihåg att bifoga bokslutet för föregående år till ansökan
 • Kom ihåg att kontrollera om redogörelsen för användningen av understödet för 2022 har skickats in (om ni fick stöd)
 • Kontrollera att kontaktuppgifterna är rätt
 • Förbered stödets kostnadsställe i bokföringen plats under punkten Understöd från Stea (kan skapas först när understödsbeslutet är offentligt)

Mera information och handledning fås av:

Kasvokuva Helena Torbolista

Helena Torboli

Direktör
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 595 1842
Ansvarsområde Regionarbete
""

Iina Uhlenius

Organisationssamordnare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5256
Ansvarsområde Föreningsprogrammet

Nyheter till föreningarna