På kommande: Höstens utbildningar

Se höstens utbildningar här.

Grundkurs för styrelsens nya medlemmar

22.-23.9.2021 kl 18-20
Plats: Zoom (distanskurs)

Föreningens kommunikations kurs

19.-21.11.2021
Plats: Pajulahti

Ordnas av Finlands Dövas Förbund i samarbete med Finlands dövas idrottsförbund SKUL.